Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Ostrzeżenie ID ( -2147217900) „Nie można usunąć danej binarnej wykorzystanej na towarze lub urządzeniu!”

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia danej z listy danych binarnych w sytuacji, kiedy załącznik został dodany do towaru lub na urządzeniu wykorzystany jest atrybut z usuwaną daną binarną. Wcześniej konieczne jest usunięcie załącznika z listy załączników na kartotece towarowej lub usunięcie z urządzenia atrybutu powiązanego z daną binarną, dopiero później można usuwać daną z listy danych binarnych.
Informacja (29418) Dokument nie może zostać zapisany. Zaznaczono fiskalizację. Na dokumencie znajdują się towary z ceną z czterema miejscami po przecinku.

Komunikat pojawia się przy próbie fiskalizacji Faktury Sprzedaży, gdy cena na pozycji jest wpisana z czterema miejscami po przecinku i rachunek: ilość x cena nierówna się wartości. Dokument można zafiskalizować po odznaczeniu parametru Ceny z czterema miejscami po przecinku na elemencie dokumentu.
Informacja ID 30702 „Zestaw nie posiada elementów. Zapis odwołany.”

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zapisać kartę Zestawu Promocyjnego po dodaniu tylko towaru głównego, bez elementów dodatkowych.
Komunikat ID 29418 „Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Towar (kod towaru) [nazwa towaru] występuje na bilansie otwarcia (nr BOM). Data BOM jest późniejsza niż data transakcji.”

Dokument należy zapisać z datą późniejszą niż data wystawienia Bilansu Otwarcia Magazynu dla danego towaru.

Bilans Otwarcia Magazynu służy do wprowadzenia stanu i wartości towarów do magazynu przy rozpoczęciu pracy z programem, zanim zostanie wystawiony jakikolwiek dokument na dany towar. Z tego powodu nie można wprowadzić żadnego dokumentu na ten towar z datą wcześniejszą niż BOM, na którym on występuje.

Dokumenty BOM są widoczne na liście w menu Handel/Inne/Bilans Otwarcia.
Informacja (25041) Nie można anulować paragonu Należy najpierw anulować lub usunąć powiązaną fakturę.

W celu anulowania Paragonu, w pierwszym etapie należy anulować lub usunąć Fakturę Sprzedaży. Lista powiązanych dokumentów jest dostępna z poziomu otwartego formularza paragonu z zakładki Dokumenty.
Komunikat ID 25295 „Wybrany magazyn zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach?”

Po wybraniu opcji Tak na poszczególnych pozycjach dokumentu zostanie ustawiony taki magazyn, jak w nagłówku dokumentu (okno Pozycja dokumentu/ zakładka Ogólne/ pole Magazyn).
Komunikat ID 25104 „Wygenerowany dokument nie posiada elementów. Zapis odwołany.”

Komunikat ten pojawia się podczas próby zapisu dokumentu na stałe (z odznaczonym polem „bufor”). Oznacza on, że na zapisywanym dokumencie (np. FA) nie ma wprowadzonych pozycji (np. towarów). Na stałe można zapisać tylko dokument z przynajmniej jedną pozycją.