Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Pytanie (34309) „Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy zastosować mechanizm podzielonej płatności?”

Pytanie pojawia się w momencie zatwierdzania dokumentu, który został wystawiony przed 01.11.2019 r. z odwrotnym obciążeniem i zostaje przekształcony do dokumentu handlowego po 31.10.2019r. Zgodnie ze zmianą w ustawie VAT tego typu transakcje od 01.11.2019 r. muszą być rozliczane z użyciem mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję TAK na pozycjach zostanie naliczony VAT zgodnie wartościami ustawionymi na karcie towaru. Status kontrahenta zostanie zmieniony z Podatnikiem jest nabywca na Krajowy oraz jeśli wartość brutto transakcji przekroczy 15 tys. PLN zostanie zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność.

Więcej informacji na temat mechanizmu podzielonej płatności
Komunikat ID 25124 „Nie można anulować dokumentu. Nie można anulować dokumentu zaksięgowanego do dziennika (DekretyNag).”

Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy anulować dokumenty, które zostały zaksięgowane do księgowości kontowej (dokument wyświetla się na liście na niebiesko). Aby możliwe było anulowanie tego dokumentu należy wcześniej usunąć zapis księgowy, wybierając na liście dokumentów opcję „Usuń zapis księgowy” – dostępną w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy). Po usunięciu zapisu księgowego, dokument będzie wyświetlany na liście na czarno i możliwe będzie jego anulowanie.

Jeżeli wystąpi sytuacja, w której dokument jest w kolorze czarnym a nadal nie ma możliwości anulowania dokumentu należy wówczas pobrać i zainstalować najnowsze Service Pack do SQL Serwer.
Komunikat ID 25130 „Nie można utworzyć zamówień dostawcy.Zaznaczone towary nie spełniają warunków dla utworzenia zamówienia.”

Komunikat pojawia się, gdy tworzymy zamówienie u dostawcy z listy zasobów klikając w ikonę ZD , po wskazaniu opcji, która nie spełnia warunków np. Do stanu maksymalnego podczas, gdy stan faktyczny mamy powyżej ustalonej ilości maksymalnej. Należy dla zaznaczonych towarów (na ich kartotekach) skontrolować wpisane ilości (zakładka Dodatkowe, obszar Zamówienia, Ilość minimalna i maksymalna) ze stanem faktycznym na magazynie (czy przy wybranej opcji możliwe jest utworzenie Zamówienia).
Komunikat: Twoim domyślnym spedytorem w programie jest Sendit. Usługa nadawania paczek z programu przez serwis Sendit została wyłączona 1.02.2021 r. Należy wskazać nowego spedytora domyślnego. Czy chcesz zrobić to teraz?

Od 1.02.2021 r. program Comarch ERP Optima kończy współpracę z serwisem Sendit. W związku z tym po 31.01.2021 r. gdy użytkownik będzie chciał utworzyć dokument ZNP na podstawie dokumentu handlowego lub magazynowego a w programie domyślnym lub jedynym spedytorem jest Sendit, pojawi się komunikat informujący o konieczności zmiany domyślnego spedytora, ponieważ nie będzie już możliwości nadawania przesyłek z programu przez Sendit. Po wyborze odpowiedzi Tak następuje przekierowanie do konfiguracji, gdzie można skonfigurować nowych kurierów lub zmienić domyślnego spedytora. Bezpośrednio z programu można nadawać przesyłki przez spedytorów:

  • DHL,
  • DPD,
  • InPost,
  • Pocztę Polska.

Więcej o konfiguracji tych kurierów można przeczytać tutaj 
Komunikat ID 25066 „Stawka VAT [numer stawki] nie posiada odpowiednika dla drukarki fiskalnej. Sprawdź konfigurację mapowania stawek VAT.”

Komunikat pojawia się, gdy chcemy zafiskalizować dokument, na którym pozycje mają stawkę VAT, która w konfiguracji programu nie ma przypisanego symbolu fiskalnego. Należy w menu System/Konfiguracja/ Program/Ogólne/Symbole stawek VAT (Drukarki) wybrać model drukarki i przypisać symbol fiskalny do stawki zgodny z symbolem ustawionym na drukarce. Symbole stawki VAT dla drukarki fiskalnej można sprawdzić wykonując np. raport dobowy.
Numer rachunku [] nie widnieje w Wykazie podatników Vat. Skontaktuj się z kontrahentem w celu weryfikacji numeru rachunku

Komunikat o powyższej treści pojawia się w sytuacji, gdy numer NIP kontrahenta jest nie poprawny co powoduje, że nie ma możliwości weryfikacji jego numeru rachunku bankowego w  Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów.
Komunikat ID 29415 „Znaleziono kontrahenta (-ów), o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane ? Wciśnij Tak aby zapisać, lub Nie aby zobaczyć dane znalezionego kontrahenta (-ów).”

Komunikat ten oznacza, że w bazie danych programu znajdują się już Kontrahenci o podobnych danych do danych Kontrahenta wprowadzanego w tej chwili.

Program Comarch ERP Optima został wyposażony w mechanizm kontroli podobieństwa danych wprowadzanych na kartach kontrahentów. Zadaniem tego mechanizmu jest ostrzeganie Użytkownika (podczas zapisu karty kontrahenta) o występowaniu w bazie danych kart kontrahentów o identycznych lub podobnych danych. Kontrola podobieństwa jest wykonywana na podstawie zawartości pól zawierających nazwę Kontrahenta oraz jego numer NIP. Przy sprawdzaniu występowania podobnych kontrahentów nie są brani pod uwagę kontrahenci, dla których zaznaczono parametr Nieaktywny.

W przypadku nie zatwierdzenia komunikatu na wyświetlonej liście Kontrahentów uzyskamy możliwość podglądu kart Kontrahentów o podobnych danych do obecnie wprowadzanego. Jeżeli nie chcemy, aby program sprawdzał podobieństwa należy w System/Konfiguracja/Ogólne/Parametry dla opcji „Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów” zaznaczyć opcję brak.

Wybranie opcji Ostrzegaj spowoduje, że podczas zapisu po znalezieniu podobnego kontrahenta pokazuje się komunikat: Znaleziono kontrahenta (-ów) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego kontrahenta (-ów).. Wybranie opcji Tak powoduje zapis zduplikowanej karty kontrahenta.