Article Category: Księga Handlowa - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Jak modyfikować plan kont?

Potrafisz już wygenerować wzorcowy plan kont. A co jeśli brakuje kilku kont? Gdzie i jak je dodać? Wszystkiego dowiesz się w poniższym ćwiczeniu.

 1. Wejdź na zakładkę Księgowość/Plan Kont
 2. Ustaw się na dowolnym koncie syntetycznym, naciśnij ikonę  i dodaj konto syntetyczne
 3. Uzupełnij kolejno:
  • Numer konta: 233
  • Nazwa: Rozrachunki ze zleceniobiorcami
  • Zaznaczamy parametr: Konto rozrachunkowe
  • Typ konta: Aktywa-Pasywa
  • Korekta kosztów: pole puste
  • Kontrola salda: brak
  • Słownikowe: Pracownicy i wspólnicy
 4. Zapisz ikoną 

Analogicznie – jeżeli chcesz do konta syntetycznego dodać analitykę musisz:

 1. Ustawić się na konkretnym koncie syntetycznym i nacisnąć strzałkę  obok ikony  
 2. Kliknąć parametr Dodaj konto analityczne
 3. W tym przypadku dodasz tylko kolejną część numeru konta, ponieważ jego początek jest dziedziczony z konta syntetycznego
 4. Uzupełnij pozostałe informacje
 5. Zapisz wszystko ikoną 

Pamiętaj, że dodając konto analityczne do konta, które jest zdefiniowane jako słownikowe musisz wybrać ze słownika: kontrahenta/ pracownika/ towar/ środek trwały itp., z którym dane konto będzie powiązane.

 

Zobacz także:

Jak wygenerować plan kont?

Plan kont – informacje podstawowe
Co warto wiedzieć o wydrukach Ksiąg rachunkowych z programu?

Wydruki ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości spełniają warunki:

 1. Są trwale oznaczone nazwą jednostki, której dotyczą
 2. Posiadają zrozumiałą nazwą księgi, której dotyczą
 3. Są wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia
 4. Każda strona księgi rachunkowej jest automatycznie numerowana, z wyraźnym oznaczeniem ostatniej („koniec wydruku”)
 5. Na kolejnych stronach księgi rachunkowej ma miejsce sumowanie zapisów, przy czym została zapewniona kontrola ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald
 6. Są oznaczone nazwą programu przetwarzania (jego aktualnej wersji).Jak skonfigurować program do pracy z Księgą Handlową?

Na początku bardzo ważne jest ustawienie rodzaju prowadzonej księgowości – Księgowości kontowej oraz dodanie okresu obrachunkowego.

 1. Aby ustawić parametry księgowe wybieramy Konfigurację firmy/Księgowość/Parametry.
 2. Ustawiamy parametr Rodzaj księgowości: Księgowość kontowa.
 3. Aby wprowadzić okres obrachunkowy, należy wejść w Konfigurację firmy/Księgowość/Okresy obrachunkowe i skorzystać z ikony  oraz w Konfigurację firmy/Księgowość/Księgowość kontowa, gdzie wybieramy bieżący okres.