Article Category: Księga podatkowa - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Księga podatkowa - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Czy faktury zaliczkowe zafiskalizowane można zaksięgować od razu w przychody?

Tak. W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry należy zaznaczyć parametr Księgowanie faktur zaliczkowych zafiskalizowanych od razu w przychody – opcja dostępna tylko w przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybraliśmy Księgę podatkową. Znaczenie parametru powoduje, że wszystkie faktury sprzedaży zaliczkowe zafiskalizowane z poziomu modułu Handel są księgowane do Rejestru VAT z ustawioną kolumną do księgowania 7. Sprzedaż. Faktury sprzedaży zaliczkowe niezafiskalizowane są księgowane do Rejestru VAT z ustawioną kolumną do księgowania 15. Zaszłości. Na fakturze finalnej pozycja dotycząca faktur zaliczkowych zarówno zafiskalizowanych jak i nie-zafiskalizowanych również ma ustawioną kolumnę 7. Sprzedaż.
W jaki sposób dokonać zbiorczego księgowania dokumentów?

Parametr odpowiadający za zbiorcze księgowania dokumentów można znaleźć w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa.

Użytkownik będzie mógł zaznaczyć jednocześnie każdą z powyższych opcji lub wskazać wybrany typ dokumentu, który go interesuje.

Jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas w trakcie księgowania dokumentów tworzony jest jeden zbiorczy zapis księgowy. Jeśli parametr jest wyłączony – dla każdego zapisu tworzony jest jeden zapis w ewidencji księgowej.