Article Category: Marki - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Marki - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Formularz marki

Na formularzu marki dostępne są pola:

Nazwa – nazwa marki.

Producent – wskazanie producenta danej marki.

Logo: – można wskazać plik graficzny, np. logo marki.

Formularz marki

Markę można przypisać na kartotece towarowej, na zakładce [Dodatkowe] (informacje te przenoszone są podczas synchronizacji do Comarch e-Sklep).
Marki

W menu Ogólne/ Inne dostępny jest słownik marek towarów. Użytkownik może przypisać markę do wybranego towaru.

Lista marek

Formularz marki