Article Category: Obieg dokumentów - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Obieg dokumentów - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Dokumenty wspólne

Użytkownik musi wskazać jeden wybrany schemat numeracji (spośród wszystkich utworzonych w Konfiguracji programu/ Definicje dokumentów/ Obieg dokumentów/ Biblioteka dokumentów). Schemat ten będzie traktowany jako domyślny podczas wprowadzania nowych dokumentów wspólnych do Biblioteki. Ponadto, jeśli schemat zawiera serię, użytkownik może wskazać również serię domyślną.
Parametry

Katalog IBARD do przechowywania kopii elektronicznych wydruków – w tym polu istnieje możliwość wskazania folderu w Comarch IBARD służącego do przechowywania kopii elektronicznych wydruków, dla których zaznaczono że ich kopia elektroniczna ma być zapisywana na Comarch IBARD.