Article Category: Ogólne - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

e-Deklaracje

Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ e-Deklaracje – należy w tym miejscu określić katalog, do którego będą zapisywane niepodpisane pliki wymiany danych *.xml. Przy eksporcie e-Deklaracji tworzy się podkatalog z nazwą firmy (bazy), więc w przypadku biur rachunkowych deklaracje poszczególnych firm trafią do własnych katalogów. Dodatkowo w tych katalogach firm (baz) powstają podkatalogi wskazujące okres, za który są wysłane deklaracje. W przypadku deklaracji liczonych za wiele miesięcy/cały rok – jest to ostatni miesiąc z tego okresu. W tym samym podkatalogu zapisywane będą odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ e-Deklaracje

 
Przypomnienie

Jeśli parametr: Uruchamiaj Przypominacz przy uruchomieniu systemu operacyjnego jest zaznaczony Comarch ERP Optima Przypominacz uruchamiany jest w momencie uruchomienia systemu operacyjnego, jeśli nie, należy program uruchomić ręcznie.

 
Jednolity Plik Kontrolny

W tym miejscu należy określić katalog, do którego będą zapisywane pliki JPK w formacie *.xml. Przy eksporcie Jednolitego Pliku Kontrolnego tworzy się podkatalog z nazwą firmy (bazy), więc w przypadku biur rachunkowych dane poszczególnych firm trafią do własnych katalogów. Nazwy plików określają ich zawartość:

  • dla dokumentów z rejestrów VAT – JPK_VAT_ Data_od_Data_do
  • dla dokumentów handlowych – JPK_FA_WALUTA _ Data_od_Data_do
  • dla ewidencji ryczałtowej – JPK_EWP_Data_od_Data_do
  • dla Księgi Podatkowej – JPK_KKPIR_ Data_od_Data_do
  • dla Księgi Handlowej – JPK_KR_ Data_od_Data_do
  • dla dokumentów magazynowych – JPK_MAG_MAGAZYN_WALUTA_ Data_od_Data_do
  • dla wyciągów bankowych – JPK_WB_WALUTA_RACH_BANKOWY_Data_otwarcia_Data_zamknięcia