Article Category: Płace i kadry - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Płace i kadry - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Współpraca z systemem Comarch ERP Altum

W przypadku, gdy moduł kadrowo – płacowy ma współpracować z programem Comarch ERP Altum musi być ustawiona współpraca w Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry współpracy z  Altum. W gałęzi Parametry współpracy z Comarch ERP Altum wyświetlane są ustawienia dotyczące współpracy z Comarch ERP Altum. Parametr wskazujący, że jest włączona współpraca z Comarch ERP Altum, a także nazwa serwera i bazy Altum, nie są edytowalne z poziomu Comarch ERP Optima – są ustawiane wyłącznie z poziomu programu Comarch ERP Altum. Po zmodyfikowaniu parametrów współpracy z Comarch ERP Optima w konfiguracji Comarch ERP Altum, konieczne jest wykonanie w Comarch ERP Optima odświeżenia konfiguracji przez wszystkich zalogowanych Operatorów. W tym oknie należy jedynie wskazać Operatora, którego akronim będzie widoczny w zapisach powstałych w Comarch ERP Optima, w wyniku operacji wykonanych z poziomu programu Comarch ERP Altum.                                       

W bazie danych Comarch ERP Optima zsynchronizowanej z Comarch ERP Altum dostępna jest funkcjonalność związana z modułem Płace i Kadry Plus, nie są natomiast dostępne moduły handlowe i księgowe. Dla poprawnego działania synchronizowane bazy Comarch ERP OptimaComarch ERP Altum powinny być umieszczone na dwóch oddzielnych serwerach SQL (dwóch instancjach). Wynika to ze zróżnicowania wspieranych wersji językowych.

Współpraca z systemem Comarch ERP Altum polega na synchronizacji danych kadrowych: dodanie, modyfikacja lub usunięcie pracownika w jednej z zsynchronizowanych baz – Comarch ERP Optima, bądź Comarch ERP Altum ‑ powoduje wykonanie analogicznej operacji w drugiej z powiązanych ze sobą baz. W danych kadrowych pracownika zapisywana jest informacja o operatorze dokonującym zapisów z poziomu Comarch ERP Altum, wskazanym jako Operator dla zapisów z programu Comarch ERP AltumComarch ERP Optima.

Synchronizacji pomiędzy bazami Comarch ERP OptimaComarch ERP Altum podlegają także atrybuty pracowników. Dodanie, modyfikacja lub usunięcie atrybutu w bazie powoduje wykonanie analogicznej operacji w bazie zsynchronizowanej. Włączenie synchronizacji dla używanych wcześniej atrybutów, należy wykonać z poziomu Comarch ERP Altum.