Article Category: Płace - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Płace - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Gdzie w programie należy wprowadzić numer indywidualnego rachunku składkowego ZUS?

Numer indywidualnego rachunku składkowego należy wprowadzić na formularzu ZUS, który dostępny jest z poziomu Ogólne/ Inne/ Urzędy /Urzędy ZUS. W zakładce Rachunki w sekcji Indywidualne rachunki składkowe w pozycji Pracownicy można wprowadzić nr rachunku dla pracowników. Nr rachunku właściciela rozliczającego się indywidualnie należy wprowadzić dodając pozycję Właściciele.
Dlaczego nie można cofnąć do bufora (otworzyć) listy płac o statusie ‘Zamknięta’?

Brak możliwości otwarcia zamkniętej listy płac może wynikać z tego, że znajdują się na niej wypłaty ze zrealizowaną lub wysłaną do banku płatnością. W takim przypadku należy zmienić stan płatności powiązanych z daną listą płac z „Wysłane” lub „Zrealizowane” na „Do realizacji”. Aby to wykonać należy w Preliminarzu płatności odszukać płatność powiązaną z listą płac i w sekcji Stan ustawić parametr Do realizacji.
Co zrobić jeśli pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie po naliczeniu wypłaty?

Zaległą nieobecność można rozliczyć  w bieżącej wypłacie przy wykorzystaniu opcji ‘Miesięcy wstecz’ na formularzu listy płac.

Uwaga
W przypadku rozliczenia zaległych zwolnień lekarskich wykorzystanie opcji  ‘Mies. Wstecz’ będzie możliwe tylko wtedy gdy za okres bieżącego miesiąca naliczone są elementy wynagrodzenia podlegające składkom społecznym.

 
Dlaczego na wydruku listy płac drukuje się wynagrodzenie pracownika natomiast nie jest on widoczny z poziomu wypłat pracowników?

Jest to wynik nieprawidłowej kolejności działań podczas uzupełniania informacji o zwolnieniu pracownika. Sytuacja taka występuje wówczas, gdy po naliczeniu wypłat za dany miesiąc zostanie uzupełniona informacja o zwolnieniu pracownika (na Formularzu danych kadrowych pracownika – zakładka Etat – Data zwolnienia) z datą wcześniejszą niż okres listy płac. Taka osoba pozostaje z naliczoną wypłatą, ale ponieważ nie jest w danym okresie zatrudniona – nie jest widoczna w oknie ‘Wypłaty pracowników’.

Aby wypłata była widoczna na oknie 'Wypłaty pracowników’ należy zaznaczyć parametr „Pokaż wszystkie wypłaty na tej liście płac” umożliwiający wyświetlenie wszystkich wypłat naliczonych na wybranej liście płac. Następnie nadmiarowo policzoną wypłatę można usunąć za pomocą ikony kosza.

 
Dlaczego wypłaty z umów cywilnoprawnych za poprzednie miesiące nie są uwzględniane przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego?

Aby uwzględnić wypłaty z umów cywilnoprawnych za poprzednie miesiące do podstawy naliczania zasiłku chorobowego, należy otworzyć formularz umowy cywilnoprawnej i na zakładce 2 Ubezpieczenie zaznaczyć parametr Wliczać do podstawy zasiłku chorobowego również po dacie zakończenia umowy. Dotyczy to umów, które mają odnotowaną datę zakończenia wcześniejszą niż okres rozliczanej nieobecności chorobowej.