Article Category: Płace - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Czy w programie można wyliczyć kwotę brutto wynagrodzenia od podanej kwoty netto?

W programie jest możliwość skorzystania z Kalkulatora wynagrodzeń, który umożliwia w prosty sposób wyliczanie kwoty brutto od podanej kwoty netto lub kwoty netto od podanej wartości brutto dla pracownika etatowegoi zleceniobiorcy. Narzędzie jest dostępne z poziomu zakładki Ogólne w sekcji Waluty, z listy pracowników, z formularza danych kadrowych pracownika, z listy wypłat pracowników oraz z formularza wypłaty za pomocą przycisku .
Na formularzu kalkulatora należy wskazać, czy wyliczana kwota dotyczy wypłaty dla pracownika etatowego, czy zleceniobiorcy oraz prawidłowo określić parametry dotyczące podlegania składkom ZUS i podatkom.

Kwoty wyliczone przez kalkulator można przenosić na inne formularze za pomocą funkcji kopiowania Ctrl+C Ctrl+V.
Czy wiesz, że w programie Comarch ERP Optima można wykonać wydruk 'Podsumowanie list płac' dla zaznaczonych?

Wydruk podsumowania zaznaczonych list jest dostępny z poziomu Płace i Kadry / Listy płac / Wydruk danych lub Podgląd wydruku/ Podsumowanie list płac / Dla zaznaczonych. Dla poprawnego działania tego wydruku wymagane jest zaznaczenie przez Użytkownika co najmniej jednej listy płac.

Wygląd wydruku jest wzorowany na wydruku Podsumowanie list płac wg miesiąca deklaracji/okresu.
Dlaczego na wydruku listy płac drukuje się wynagrodzenie pracownika natomiast nie jest on widoczny z poziomu wypłat pracowników?

Jest to wynik nieprawidłowej kolejności działań podczas uzupełniania informacji o zwolnieniu pracownika. Sytuacja taka występuje wówczas, gdy po naliczeniu wypłat za dany miesiąc zostanie uzupełniona informacja o zwolnieniu pracownika (na Formularzu danych kadrowych pracownika – zakładka Etat – Data zwolnienia) z datą wcześniejszą niż okres listy płac. Taka osoba pozostaje z naliczoną wypłatą, ale ponieważ nie jest w danym okresie zatrudniona – nie jest widoczna w oknie ‘Wypłaty pracowników’.

Aby wypłata była widoczna na oknie 'Wypłaty pracowników' należy zaznaczyć parametr „Pokaż wszystkie wypłaty na tej liście płac” umożliwiający wyświetlenie wszystkich wypłat naliczonych na wybranej liście płac. Następnie nadmiarowo policzoną wypłatę można usunąć za pomocą ikony kosza.

 
Jak w Comarch ERP Optima odnotować skrócony okres wypłacania wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez firmę dla pracowników, którzy ukończyli 50-ty rok życia?

Zgodnie z art. 92 § 1  k. p pracownicy, którzy ukończyli 50 lat, otrzymują wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę przez okres 14 dni (zamiast standardowych 33 dni).

W programie Comarch ERP Optima skrócony do 14 dni okres wynagrodzenia finansowego przez pracodawcę jest ustawiany automatycznie w oparciu o datę urodzenia pracownika.

Na formularzu danych kadrowych pracownika – zakładka Inne informacje – w sekcji ‘Niestandardowe wyliczanie’ znajduje się parametr: ’Chorobowe finansowane przez pracodawcę do’ z datą obowiązywania ustawienia.
W przypadku braku daty obowiązywania ustawienia należy sprawdzić, czy jest uzupełniona data urodzenia pracownika.

Funkcjonalność ta opisana została w filmie instruktażowym
Dlaczego wypłaty z umów cywilnoprawnych za poprzednie miesiące nie są uwzględniane przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego?

Aby uwzględnić wypłaty z umów cywilnoprawnych za poprzednie miesiące do podstawy naliczania zasiłku chorobowego, należy otworzyć formularz umowy cywilnoprawnej i na zakładce 2 Ubezpieczenie zaznaczyć parametr Wliczać do podstawy zasiłku chorobowego również po dacie zakończenia umowy. Dotyczy to umów, które mają odnotowaną datę zakończenia wcześniejszą niż okres rozliczanej nieobecności chorobowej.