Article Category: Przesyłki kurierskie - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Co zrobić, jeżeli kurier nie przyjechał?

W sytuacji, gdy odbiór nie zostanie zrealizowany w deklarowanym przez firmę kurierską terminie należy zaplanować nowy termin odbioru. Zaplanowanie nowego terminu odbioru wraz z ustaleniem konkretnego przedziału godzinowego możliwe jest dzięki bezpośredniemu kontaktowi z firmą kurierską. Podczas kontaktu z konsultantem należy podać Numer zlecenia odbioru paczki – dostępny na Zleceniu nadania przesyłki na zakładce Sendit.

Numer kontaktowy do firmy kurierskiej DPD: 22 577 55 10.
Zaplanowanie nowego terminu odbioru na najbliższy możliwy termin możliwe jest również poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sendit.
Adres e-mail: biuro@sendit.pl, numer telefonu: 71 714 70 00.
Czy można anulować przesyłkę?

Zleconą przesyłkę można anulować do momentu, gdy ma ona w programie status Oczekiwanie na kuriera.
Po wciśnięciu na dokumencie przycisku  – Anuluj zlecenie, do Sendit wysyłane jest żądanie anulowania zlecenia, a przesyłka otrzymuje status Zlecenie oczekuje na anulowanie. Po potwierdzeniu anulowania zlecenia po stronie Sendit zlecenie na Liście przesyłek kurierskich będzie się wyświetlało w kolorze czerwonym – natomiast przesyłka otrzyma status– Anulowane przez Użytkownika.
Jeśli status przesyłki nie pozwala już na samodzielne anulowanie zlecenia należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sendit.pl.
Adres e-mail: optima@sendit.pl, numer telefonu: 71 714 70 00.
Gdzie można znaleźć listę zleconych przesyłek?

Listę zleconych przesyłek kurierskich można wyświetlić wybierając przycisk  Nadanie przesyłki, dostępny w menu głównym programu na zakładce Ogólne.

Na liście prezentowane są wszystkie zlecenia przesyłek wraz z informacjami o ich odbiorcy, statusie dokumentu zlecenia oraz statusie przesyłki. Dokumenty można filtrować zgodnie z potrzebą np. wyświetlając przesyłki dla konkretnego kontrahenta; tylko te zlecenia, które nie zostały jeszcze wysłane lub zlecenia o określonym statusie przesyłki.
Jak zapakować przedmiot, aby bezpiecznie dotarł do odbiorcy?

Zalecenia dotyczące pakowania przesyłek standardowych można znaleźć pod adresem:

https://www.sendit.pl/centrum-informacji/pakowanie
Gdzie można znaleźć informacje, czy przygotowana paczka nie zawiera elementów niestandardowych?

Paczka niestandardowa lub niesortowalna to taka, która wymaga szczególnej obsługi podczas procesu transportu.
Z tego powodu generuje wyższe koszty i wymaga dodatkowych opłat.

Informacje dotyczące paczek niestandardowych w DPD są dostępne pod adresem:
https://www.sendit.pl/centrum-informacji/elementy-niestandardowe

Poprzez Comarch ERP Optima nie ma możliwości nadania paczek niestandardowych.
Błąd przyjęcia zlecenia przez operatora.

Za pomocą przycisku  – Pobierz szczegóły zlecenia – można aktualizować informacje widoczne na drugiej zakładce Zlecenia nadania przesyłki m.in. status zlecenia pobrany z serwisu Sendit.

Jeżeli status przesyłki po aktualizacji na zleceniu zwraca wartość „Błąd”, to prawdopodobnie jest to związane z błędem komunikacji z Przewoźnikiem.
W takim przypadku należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sendit na adres e-mail: optima@sendit.pl lub pod numerem telefonu: 71 714 70 00.
Jak zapłacić za usługę Sendit?

Uwaga
Od dnia 01.02.2021 r. zostanie wyłączona integracja systemu Comarch ERP Optima z platformą Sendit. Zachęcamy do skonfigurowania współpracy bezpośredniej z DHL, DPD, InPost lub Pocztą Polską.

Klienci Comarch rozliczają się z Sendit raz w miesiącu na podstawie faktury VAT.
Faktura VAT za nadane (w minionym miesiącu) paczki będzie przesyłana z początkiem kolejnego miesiąca kalendarzowego na adres wskazany jako korespondencyjny w konfiguracji Optimy (Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów).
Lista faktur wystawionych przez Sendit prezentowana będzie w programie po wciśnięciu przycisku  Rozliczenia, dostępnego z poziomu Listy Przesyłek Kurierskich. Na liście znajduje się informacja o numerze faktury, dacie wystawienia i terminie płatności, stanie rozliczenia oraz kwotach netto, VAT, brutto.