Article Category: Rejestry VAT - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Rejestry VAT - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Gdzie można dodać podrejestr VAT?

W Konfiguracji (System/ Konfiguracja), w gałęzi: Firma/ Księgowość/ Rejestry zakupów VAT, Rejestry sprzedaży VAT.

Uwaga
Należy unikać nadawania nazw identycznych z nazwami dzienników, np. jeżeli utworzyliśmy dziennik: ZAKUPY, nazwa rejestru może brzmieć: ZAKUP, itd.
Dlaczego w maju na deklaracji VAT-7 widnieje wartość faktury, której nie ma w Rejestrze VAT za miesiąc maj?

W przypadku metody zwykłej rozliczania podatku od towarów i usług, o miesiącu, w którym zostanie uwzględniona dana faktura na deklaracji VAT-7 odpowiada parametr: Rozliczać w deklaracji VAT  , znajdujący się na każdej fakturze.

Uwaga
Parametr ten jest aktywny nawet po zaksięgowaniu faktury.

Dodatkowo w Rejestrze VAT dla każdej pozycji faktury zakupu Użytkownik ma możliwość określenia w kolumnie Odliczenia sposobu odliczania podatku na deklaracji VAT-7: 

  • Tak – zakupy opodatkowane związane ze sprzedażą opodatkowaną, od których należne są pełne odliczenia VAT
  • Nie – zakupy, od których nie należą się odliczenia VAT
  • Warunkowo – zakupy opodatkowane związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną
Dlaczego na wydruku pełnym 7 kolumn nie jest uwzględniona faktura ze stawką np. NP?

Z poziomu Konfiguracji Firmy/ Księgowość/Wydruki rejestrów VAT zostały określone stawki, które są pobierane do wydruków. Aby faktura o stawce NP była uwzględniona na Wydruku pełnym 7 kolumn należy z poziomu Konfiguracji Firmy/Księgowość/Wydruki rejestrów VAT uwzględnić również tę stawkę.