Article Category: Uruchomienie Usługi Comarch OCR - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

W jaki sposób uruchomić usługę Comarch OCR?

Aby uruchomić usługę Comarch OCR należy w rejestrze VAT nacisnąć przycisk OCR i wskazać dokument z dysku lub Obiegu Dokumentów. Dla Comarch ERP Optima w wersji starszej niż 2020.5.1 w momencie, gdy Użytkownik nie ma zainstalowanego dodatku Comarch OCR pojawi się komunikat: Aby korzystać z usługi Comarch OCR konieczna jest akceptacja regulaminu i umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Czy chcesz przejść do strony regulaminu i aktywować usługę? Po zaakceptowaniu komunikatu należy zapoznać się z regulaminem, uzupełnić dane i potwierdzić zgodę klikając „Prześlij”. W następnym kroku otwiera się strona, na której należy wybrać opcję „Pobierz dodatek”, pobrać dodatek i go zainstalować.
Od wersji Comarch ERP Optima 2020.5.1 instalacja dodatku nie jest wymagana, potrzebna jest jednak akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody.
Ostrzeżenie 34772 Skąd pobrać aktualny dodatek Comarch OCR?

Aby pobrać aktualny dodatek Comarch OCR wystarczy kliknąć w link. Od wersji 2020.5.1 Comarch ERP Optima nie jest wymagana instalacja dodatku.

 
W jaki sposób skonfigurować program Comarch ERP Optima do współpracy z usługą Comarch OCR?

1. Od wersji programu Comarch ERP Optima 2019.5.1 konfigurowanie jest bardzo proste, ponieważ domyślnie ustawiony jest zapis w bazie, natomiast jeżeli Użytkownik chce dokonywać zapisu gdzie indziej to wtedy w Konfiguracji Programu/ OCR/ Parametry powinien wskazać, w którym miejscu (zamiast w bazie) będą zapisywane skany dokumentów:

  • zapisz w IBARD – po zaznaczeniu tej opcji staje się aktywne pole Folder dla plików na IBARD, w którym należy wskazać taki katalog, do którego dostęp będą posiadać Użytkownicy korzystający z usługi Comarch OCR,
  • zapisz na dysku – po zaznaczeniu tej opcji pojawia się możliwość określenia Domyślnego folderu dla wszystkich stanowisk oraz ewentualnie dodatkowo Dedykowanego folderu dla tego stanowiska. W przypadku wskazania obydwu folderów, nadrzędny jest Dedykowany folder dla tego stanowiska i w tym folderze będą zapisywane dokumenty.

W przypadku wyboru opcji zapisz w IBARD lub zapisz na dysku, we wskazanym folderze tworzą się podkatalogi z nazwami firm.

W przypadku wersji programu Comarch ERP Optima wcześniejszej niż 2019.5.1 należy :

– w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wybrać opcję księgowość i uzupełnić Identyfikator księgowości oraz
– w Konfiguracji Stanowiska/ Praca rozproszona/ Parametry wskazać ścieżkę do przechowywania plików XML.

2. W Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów wybrać opcję Blokuj.

3. Z poziomu rejestru VAT nacisnąć przycisk OCR i wskazać dokument z dysku. Po zaakceptowaniu komunikatu należy zapoznać się z regulaminem, uzupełnić dane i potwierdzić zgodę klikając „Prześlij”. W następnym kroku otwiera się strona na której należy wybrać opcję „Pobierz dodatek”, pobrać dodatek i go zainstalować. Od wersji 2020.5.1 Comarch ERP Optima nie jest wymagana instalacja dodatku.
Jakie są wymagania techniczne w celu skorzystania z usługi Comarch OCR?

W celu skorzystania z usługi Comarch OCR Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 10 Mbit/s.
Jaka wersja programu Comarch ERP Optima współpracuje z usługą Comarch OCR?

Z usługą Comarch OCR współpracuje program Comarch ERP Optima od wersji 2019.2.1, jednak zalecamy, aby pracować na aktualnej wersji programu Comarch ERP Optima.
Czy dodatek Comarch OCR należy zainstalować na każdym komputerze?

Dodatek Comarch OCR należy zainstalować na każdym stanowisku, na którym Użytkownik chce dodawać dokumenty do rejestru VAT za pomocą usługi Comarch OCR. Nie dotyczy to Comarch ERP Optima w Chmurze Comarch, ponieważ usługa jest zawsze zainstalowana w aktualnej wersji i Użytkownik nic nie musi instalować. Od wersji 2020.5.1. Comarch ERP Optima nie jest wymagana instalacja dodatku.
W jaki sposób udostępniane są nowe wersje usługi Comarch OCR?

W przypadku programu Comarch ERP Optima w chmurze Comarch  oraz Comarch ERP Optima w wersji stacjonarnej od 2020.5.1 aktualizacje wykonywane są cyklicznie i automatycznie.

Natomiast w przypadku Comarch ERP Optima w wersji stacjonarnej starszej niż 2020.5.1 podczas próby rozpoznania dokumentu otrzymuje komunikat. Nieaktualna wersja usługi Comarch OCR. Kliknij tutaj, aby pobrać nowszą wersję. Po naciśnięciu komunikatu należy pobrać i zainstalować dodatek.