Article Category: Wydruki - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Wydruki - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Jak zdefiniować nazwę eksportowanego pliku na dysk?

W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość zdefiniowania nazwy pliku eksportowanego za pomocą zmiennej dynamicznej.
W tym celu w programie Comarch ERP Optima otwieramy np. formularz faktury i z menu dostępnego po kliknięciu na przycisk Wydruku danych lub Podgląd Wydruku wybieramy „Konfiguracja wydruków..”, a następnie odpowiedni szablon wydruku.
W edycji wydruku szablonu w polu „Nazwa pliku” po kliknięciu prawym przyciskiem myszy mamy możliwość wybrania opcji „Wstaw zmienną dynamiczną”.

W kolejnym kroku użytkownik ma możliwość wybrania z definiowalnej listy zmiennych, makra za pomocą którego zostanie utworzona nazwa pliku dla eksportowanego pliku.

Po wybraniu zgodnie z preferencjami użytkownika odpowiedniej zmiennej należy zapisać zmiany. Przy eksporcie dokumentu do pliku na podstawie szablonu, do którego została przypisana odpowiednia zmienna dynamiczna nazwa pliku będzie automatycznie przypisywana zgodnie z konfiguracją nazwy pliku.
Jak skierować wydruk tekstowy na drukarkę sieciową?

Czynności jakie powinniśmy wykonać:

Na komputerze do którego podłączona jest drukarka:

 • Udostępniamy drukarkę sieciowo.
 • Odczytujemy nazwę udziału sieciowego pod którym będzie dostępna drukarka
  z formularza właściwości drukarki , zakładka Udostępnienie pole Nazwa udziału. 

 • Ustalamy pełną ścieżkę dostępu do udostępnionej drukarki, jest to:
  file:\\nazwa_komutera_udostepnjajacego_drukarke\Nazwa_Udziału
  Np.:
  file:\\falcon\Oki ML
 • Na stanowisku które ma wykonywać wydruk do drukarki sieciowej w Optimie w menu System/Konfiguracja/Stanowisko/Ogólne/Wydruki wprowadzamy ścieżkę dostępu do udostępnionej drukarki sieciowej – którą ustaliliśmy w punkcie nr 3.

Np. :
Jak wykonać wydruk tekstowy do drukarki pracującej na porcie USB?

Bezpośrednie drukowanie na drukarkę połączoną przez port USB nie jest obsługiwane, nie można podać np. nazwy portu USB.
Można natomiast drukować poprzez udział sieciowy skojarzony z tą drukarką (ścieżkę dostępu do drukarki sieciowej).

Procedura wygląda w następujący sposób:

 • We właściwościach drukarki załączamy udostępnienie sieciowe drukarki.
 • W konfiguracji Optimy w obszarze konfiguracji dla drukarki tekstowej wprowadzamy nazwę udziału sieciowego, podłączenie takiej drukarki jest identyczne jak podłączenie drukarki sieciowej – Jak skierować wydruk tekstowy na drukarkę sieciową? Jak na wydruku zmienić tytuł faktury?

Tytuł wydruku faktury można określić w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury:

Podany tytuł będzie drukowany odpowiednio dla faktur krajowych/ unijnych/ eksportowych.
Jak na wydruku zamieścić dane głównej jednostki samorządowej?

Dane jednostki samorządowej wpisuje się w System/ Konfiguracja/ Firma/Pieczątka firmy – jednostka samorządowa.

Za pomocą ikony plusa   dodajemy nową Pieczątkę firmy gdzie, możliwe jest uzupełnienie danych jednostki nadrzędnej – ręcznie lub poprzez zaczytanie z bazy REGON. Aby na wydrukach generowanych z programu pojawiały się dane głównej jednostki samorządowej, należy w Konfiguracji wydruków dla tego wydruku zaznaczyć parametr Dane jednostki samorządowej na wydruku znajdujący się na zakładce Ogólne.

Jeżeli parametr: Dane jednostki samorządowej na wydruku nie jest zaznaczony, wówczas zawsze na wydruk pobierane są dane z System/ Konfiguracja/ Firma/ Pieczątka firmy.