PIT – 36, PIT – 36L

Zakładka zawiera wszystkie informacje potrzebne do wypełnienia zaliczek na  PIT-36.

Nazwa oraz Adres – wykorzystywane są w programie w dwóch miejscach: 

  • Na wydruku zaliczki na PIT-36,
  • Na karcie wspólnika (Ogólne/ Inne/ Lista właścicieli) są automatycznie dodawane jako pierwsza pozycja w zakładce [Kwoty deklaracji/ Działalność gospodarcza].

Działalność – rodzaj prowadzonej działalności.
PIT –28

Zakładka zawiera ogólne informacje dotyczące deklaracji PIT-28 i jej załączników:

Nazwa – przeniesione z Pieczątki firmy.

Adres –  przeniesione z Pieczątki firmy pola: Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu i lokalu.

Działalność – pole, uzupełniane ręcznie, dotyczące rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Typ działalności – „Gospodarcza” (domyślnie zaznaczona) oraz „Najem, dzierżawa”.