Skąd pobierane są kody JPK w przypadku korzystania z Comarch OCR?

W przypadku zaczytywania dokumentów do rejestru VAT za pomocą Comarch OCR, kody JPK pobierane są z karty kontrahenta, a od wersji programu 2021.0.1. jeżeli kontrahent będzie miał przypisaną domyślną kategorię – również z kategorii (za wyjątkiem kodów towarowych GTU w przypadku rejestru VAT zakupu). Jeżeli na skanie faktury widoczne są kody JPK, są one dodawane na dokument w przypadku zaczytywania do Rejestru sprzedaży VAT.
W jaki sposób do Rejestru Sprzedaży VAT przenoszone są zafiskalizowane Faktury Sprzedaży ?

W momencie przenoszenia do rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży z datą sprzedaży od 1 października 2020 r., przenoszona jest Faktura z typem dokumentu FP oraz automatycznie tworzony jest dodatkowy dokument techniczny z typem dokumentu RO. Dokument dodawany jest z tym samym kontrahentem, numerem dokumentu, w tej samej kwocie co Faktura Sprzedaży, z opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7 oraz z zaznaczonym parametrem wewnętrzny. Dokument techniczny z kodem RO tworzony jest po to aby wartość faktury została wykazana w części deklaracyjnej pliku JPK_V7
Skąd pobierane są kody JPK w przypadku importu dokumentów z pliku?

W przypadku importu dokumentów za pomocą pracy rozproszonej (jak również od wersji 2021.0.1 z pliku vat_r.txt) kody JPK pobierane są tylko i wyłącznie z importowanego pliku. Nie są przenoszone na importowany dokument kody JPK z karty kontrahenta, z kategorii ani inne wynikające z typów dokumentów.
Od kiedy obowiązują pliki JPK_V7?

Pliki JPK_V7 mają obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r.