1

Informacja ID 30796 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Na dokumencie są usługi złożone. Wygeneruj dokumenty magazynowe na składniki.”

Podczas tworzenia dokumentu korekty do Faktury Sprzedaży lub Paragonu program sprawdza, czy na dokumencie któraś z pozycji to usługa złożona z zaznaczonym na jej karcie cennikowej parametrem Pobieranie składników na FA/PA oraz jeśli jest taka pozycja, to czy do dokumentu handlowego został wygenerowany dokument RW. Jeśli na FA lub PA jest taka pozycja, ale nie został do niego wygenerowany dokument RW, to wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Oznacza on, że przed wykonaniem korekty konieczne jest przekształcenie dokumentu FA/PA do dokumentu magazynowego WZ (RW), dopiero po takim przekształceniu będzie możliwe wykonanie korekty tego dokumentu.
Informacja (34977) „Jeśli chcesz wyświetlić listę z proponowanymi fakturami cyklicznymi skontaktuj się z Administratorem w celu nadania dostępu do listy propozycji faktur cyklicznych na karcie operatora.”

Komunikat pojawia się w sytuacji, kiedy w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie Operatora w zakładce Parametry cd nie jest zaznaczony parametr Dostęp do listy propozycji faktur cyklicznych. Po zaznaczeniu parametru w konfiguracji, po kliknięciu w informację o proponowanych fakturach cyklicznych wyświetli się lista z propozycjami faktur cyklicznych.