Ostrzeżenie (30940) „Odpowiedź: [nazwa wartości z szablonu] Jest duplikacją innej już istniejącej na liście. Wartość odpowiedzi na liście nie może się powtarzać.”

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie zapisania formularza Szablon odpowiedzi, w którym występują przynajmniej dwie takie same wartości w odpowiedziach. Wartość odpowiedzi w ramach danego szablonu musi być unikalna. W przypadku wpisania dwóch takich samych odpowiedzi program nie pozwala na zapisanie szablonu.
Komunikat ID 25182 „Ustawodawca wymaga by dla faktur RR stosować stawkę VAT 7%. Pozycję: 'T1′ zapisano ze stawką VAT: 23,00 % Czy chcesz zatwierdzić fakturę RR z pozycją w stawce VAT innej niż 7%?”

Jeżeli na Fakturę RR zostały dodane towary ze stawką VAT inną niż 7%, w momencie zapisu wyświetli się komunikat ostrzegawczy dla pierwszego towaru, który na dokumencie miał wskazaną inną stawkę. Po wybraniu Tak faktura zostanie zatwierdzona z wcześniej ustawionymi stawkami. Po wybraniu Nie pojawi się kolejny komunikat z pytaniem, czy zmienić stawkę na 7%. Odpowiedź twierdząca zmieni dla wszystkich towarów na dokumencie stawkę VAT na 7%. Wybierając Nie Użytkownik powróci do edycji faktury.