1

Komunikat ID 25032 „Kontrahent !Nieokreślony! nie może posiadać odroczonych płatności. Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie.”

W domyślnym ustawieniu konfiguracji programu kontrahent !Nieokreślony! nie może posiadać odroczonych płatności. Istnieje jednak możliwość zaznaczenia odpowiedniego parametru, który umożliwi zapisanie dokumentu z odroczoną płatnością dla kontrahenta !Nieokreślony!. Parametr ten znajduje się w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry) – Pozwalaj na zapis dokumentu z odroczoną płatnością dla kontrahenta !Nieokreślony!.
Komunikat ID 25130 „Nie można utworzyć zamówień dostawcy.Zaznaczone towary nie spełniają warunków dla utworzenia zamówienia.”

Komunikat pojawia się, gdy tworzymy zamówienie u dostawcy z listy zasobów klikając w ikonę ZD , po wskazaniu opcji, która nie spełnia warunków np. Do stanu maksymalnego podczas, gdy stan faktyczny mamy powyżej ustalonej ilości maksymalnej. Należy dla zaznaczonych towarów (na ich kartotekach) skontrolować wpisane ilości (zakładka Dodatkowe, obszar Zamówienia, Ilość minimalna i maksymalna) ze stanem faktycznym na magazynie (czy przy wybranej opcji możliwe jest utworzenie Zamówienia).
Komunikat ID 25060 „Dokument nie może być zafiskalizowany. Dokumenty w buforze nie mogą być fiskalizowane”.

W programie Comarch ERP Optima nie ma możliwości fiskalizowania dokumentu będącego w buforze (wyświetlanego na liście w kolorze zielonym), ponieważ jest to dokument, który można w dowolny sposób edytować. Aby paragon mógł zostać zafiskalizowany musi być zapisany na stałe (wyświetlać się na liście w kolorze czarnym). W tym celu należy odznaczyć parametr bufor w prawy górnym rogu na formularzu paragonu i zapisać zmiany dyskietką .
Komunikat ID 25065 „Współpraca z drukarką fiskalną nie jest możliwa. Wysłana wartość towaru Towar1 (19,99) nie zgadza się z wartością wyliczoną (20)”

Komunikat pojawia się podczas fiskalizacji faktury w przypadku, gdy wartość pozycji nie jest równa cena * ilość.

Przykład
Sprzedajemy 2 sztuki towaru w cenie 10 zł, wartość pozycji zostanie wyliczona na 20 zł, Użytkownik natomiast zmieni ją ręcznie na 19,99 i taki dokument będzie próbował zafiskalizować (drukarka wyliczy wartość 20 zł, a w programie widnieje 19,99 zł).
Komunikat ID 25124 „Nie można anulować dokumentu. Dokument jest skojarzony z innym dokumentem.”

Proszę otworzyć dokument, który będzie anulowany, przejść na zakładkę Dokumenty i sprawdzić z jakimi dokumentami jest powiązany. W celu anulowania tego dokumentu należy najpierw anulować powiązany.
[numer dokumentu] – brak towarów podlegających SENT

Błąd pojawia się na zgłoszeniu przewozu towarów SENT w sytuacji, gdy Kod CN nie należy do listy kodów obsługiwanych przez SENT.
Informacja (33015) Błąd agregowania dokumentów! Dokument RO nie posiada towarów złożonych!

Komunikat pojawia się przy próbie przekształcenia Rezerwacji odbiorcy do dokumentu Przyjęcia wewnętrznego produktów. Jeżeli RO nie zawiera towarów lub usług złożonych, takie przekształcenie nie jest możliwe.