Dane jakiego Użytkownika (login, hasło) należy podać podczas wykonywania kopii bezpieczeństwa lub konwersji bazy danych za pomocą modułu Comarch Biuro Rachunkowe?

W pojawiającym się oknie należy podać login o uprawnieniach administratora na serwerze SQL (rola sysadmin).

Takie uprawnienia posiada login sa i on również podpowiada się, należy jedynie uzupełnić hasło.
Jakie są statusy kopii automatycznej po wykonaniu kopii danych na konto IBARD i co one oznaczają?

Bazy po aktualizacji grupowane są po statusach kopii automatycznej. Możliwe są 3 statusy:

  • Status kopii automatycznej: Włączona – baza znajduje się na serwerze ze skonfigurowanym harmonogramem i jest ona włączona do mechanizmu kopii automatycznych,
  • Status kopii automatycznej: Wyłączona – baza znajduje się na serwerze ze skonfigurowanym harmonogramem, ale nie jest ona włączona do mechanizmu kopii automatycznych,
  • Status kopii automatycznej: Nieznany – brak połączenia z IBARD – baza znajduje się na serwerze, dla którego nie skonfigurowano automatycznej kopii w IBARD (nie zainstalowano aplikacji) lub nie udało się sprawdzić statusu bazy (serwer jest niedostępny).

Na liście baz dostępne są takie informacje, jak nazwa firmy, data i status ostatniego wykonania kopii automatycznej, wybrany harmonogram oraz data następnego wykonania kopii. Dostępne są również domyślnie ukryte kolumny: Serwer SQL oraz Baza danych.
Komunikat. Dozwolona liczba backupów baz danych została osiągnięta

Oznacza to, że po stronie serwera (IBARD) osiągnięty został limit zdefiniowanych zadań backupu baz danych.
Limit zadań backupów baz danych zależy od posiadanego pakietu

W przypadku pakietów dla Klientów Comarch ERP jest nielimitowany backup ilości baz danych.
Szczegółowe informacje zostały opisane w cenniku https://www.ibard.com/pl/cennik-erp/.

W standardowej ofercie występują natomiast limity według poszczególnych pakietów.

  • Pakiet Ekonomiczny – limit dwóch zadań backupów baz danych,
  • Pakiet Standard – limit czterech zadań backupów baz danych,
  • Pakiet Biznes – brak limitu zadań backupów baz danych.

Jeżeli limit został przekroczony można rozszerzyć pakiet na taki, który wspiera większą ilość zadań.
Potrzebne informacje znajdują się w cenniku https://www.ibard.com/pl/cennik.

Ewentualnie można usunąć niepotrzebne zadania backupów.
W tym celu należy zalogować się do aplikacji IBARD do panelu webowego aplikacji IBARD –https://www.ibard.com/app i przejść do zakładki Zadania backupu, zaznaczyć nieaktualne pozycje oraz wybrać ikonę kosza. Po zatwierdzeniu wykonania operacji wybrane zadania zostaną usunięte.