Gdzie wprowadzić informację, że firma jest uprawniona do wypłaty zasiłków w imieniu ZUS?

Decyduje o tym parametr Licz zasiłki ZUS, dostępny z poziomu System /Konfiguracja /Firma /Płace /Zobowiązania wobec ZUS/PFRON. Jeżeli użytkownik ma prawo naliczać i wypłacać w imieniu ZUS zasiłki, parametr należy zaznaczyć. W pozostałych przypadkach pozostawiamy pole niezaznaczone.