Aktualizacja ostatniej ceny zakupu na podstawie korekty wartości (ceny)

Korekta wartości (ceny) do Faktury Zakupu, Przyjęcia Zewnętrznego, Przyjęcia Wewnętrznego, Przyjęcia Kaucji, Bilansu Otwarcia oraz Korekta Graniczna do Faktury Zakupu aktualizuje ostatnią cenę zakupu widoczną na karcie towaru (menu Ogólne/ Cennik – Pozycja cennika), na zakładce [Ogólne]tabeli z cenami.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry znajduje się parametr Aktualizuj ceny zakupu po korekcie wartości (ceny). Do wyboru dostępne są dwie opcje: 

  • gdy dotyczy ostatniej dostawy,
  • wg ustawienia na dokumencie.

Aktualizacja ostatniej ceny zakupu – parametry

Ustawienie opcji Aktualizuj ceny zakupu po korekcie wartości (ceny), gdy dotyczy ostatniej dostawy spowoduje aktualizację ostatniej ceny zakupu na karcie towaru tylko w sytuacji, kiedy korekta dotyczyć będzie ostatniego dokumentu przychodowego (czyli tej dostawy, która na karcie towaru ustawiła ostatnią cenę zakupu).

Ustawienie opcji Aktualizuj ceny zakupu po korekcie wartości (ceny) wg ustawienia na dokumencie, spowoduje że na korekcie będzie widoczny parametr Aktualizuj cenę zakupu w cenniku. Użytkownik będzie mógł każdorazowo zdecydować czy chce aktualizować ostatnią cenę zakupu towaru w oparciu o daną korektę wartości (ceny).

Cena zakupu widoczna na karcie towaru zostanie zaktualizowana po zapisie korekty wartości (ceny) na stałe.

Aktualizacja ceny zakupu na żądanie

  • Aktualizacja ceny zakupu wykonywana jest dla wszystkich korygowanych pozycji dokumentu.
  • Jeśli korekta dokumentu jest w innej walucie niż waluta ostatniej ceny zakupu na karcie towaru, razem z aktualizacją ceny zakupu zostanie zaktualizowana jej waluta.
  • Cena zakupu na karcie towaru jest aktualizowana również wtedy, kiedy korekta wartości (ceny) dotyczy części ilości towaru.
  • Z racji, że Korekta Graniczna jest zawsze wystawiana w walucie PLN, po wykonaniu aktualizacji, ostatnia cena zakupu na karcie towaru będzie wyświetlana w PLN.
  • Korekta Graniczna zawsze odnosi się do pierwotnej ceny zakupu z korygowaniej Faktury Zakupu. Zmiana ceny na Korekcie Granicznej nie uwzględnia wcześniej wystawionych Korekt Granicznych
  • Jeśli ten sam towar widnieje na korekcie kilka razy, aktualizacja ceny zakupu na karcie nastąpi w oparciu o pozycję dodaną na korygowany dokument jako ostatnią.

Po zaktualizowaniu ceny zakupu na karcie towaru w oparciu o korektę wartości (ceny), zaktualizowane zostaną również ceny sprzedaży, dla których włączono opcję aktualizacji (wartość TAK w tabeli z cenami, w kolumnie Akt. na karcie towaru, na zakładce [Ogólne]).

Aktualizacja kosztu dla usług

Aktualizacja kosztu dla usług ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy na karcie usługi, na zakładce [Dodatkowe] jest zaznaczony typ kosztu usługi jako kwotowy. Koszt ten zostanie zaktualizowany po zatwierdzeniu korekty wartości (ceny), na której zaznaczono parametr Aktualizuj cenę zakupu w cenniku.