Co należy rozumieć pod pojęciem „Wersja uproszczona programu?”

image_print

Wersja uproszczona powstała z myślą o początkujących Użytkownikach programu Comarch ERP Optima, którzy będą go wykorzystywać głównie do fakturowania świadczonych przez siebie usług. Zwykle nie potrzebują oni zaawansowanych funkcji, a program wykorzystują do prostej obsługi sprzedaży. W wersji uproszczonej ukryto część funkcji. W programie pozostała tylko podstawowa funkcjonalność związana ze sprzedażą i rozliczeniami.

Podczas instalacji programu Użytkownik ma do wyboru dwie opcje:  

  • instalację uproszczonej wersji programu do fakturowania i rozliczeń,
  • instalację pełnej wersji programu.

W przypadku, gdy wybierze wersję uproszczoną domyślnie aktywne są zawsze tylko moduły Faktury, Handel i Kasa/Bank. Po zainstalowaniu programu zawsze tworzone są dwie bazy: DEMO z wygenerowanymi przykładowymi dokumentami oraz nowa, pusta baza, której nazwę podaje Użytkownik.

Przy pierwszym uruchomieniu nowej bazy pojawia się uproszczona wersja kreatora bazy, gdzie Użytkownik może podać podstawowe dane dotyczące firmy.

W stosunku do standardowej bazy danych kreowanej w pełnej wersji programu istnieją pewne różnice:

  • tworzona jest tylko jedna cena sprzedaży (detaliczna),
  • zakładana jest automatycznie karta usługi, z której Użytkownik może od razu korzystać podczas wystawiania faktur (bez konieczności dopisywania nowej pozycji do cennika).          

Po zainstalowaniu programu w wersji uproszczonej na karcie operatora zaznaczany jest automatycznie parametr: Wersja uproszczona programu (w sekcji „Operator używa modułów”).

W takim przypadku operator może pracować tylko z modułami Faktury, Handel i Kasa/Bank. Jeśli okaże się, że podczas pracy potrzebne są funkcje, które zostały ukryte, Użytkownik może odznaczyć ten parametr. Zacznie wtedy pracować w pełnej wersji programu.

W wersji uproszczonej dostępne są tylko podstawowe funkcje dotyczące sprzedaży oraz rozliczeń z kontrahentami. W związku z tym główna zmiana polega na ukryciu opcji (lista dokumentów oraz list słownikowych), które nie są bezpośrednio związane z fakturowaniem. Użytkownik może wystawiać tylko Faktury Sprzedaży i Paragony dla podmiotów typu kontrahent oraz prowadzić z nimi rozliczenia.

Czy ten artykuł był pomocny?