Co należy wprowadzić w pojawiającym się podczas uruchomiania aplikacji Comarch e-Sprawozdania od wersji 2019.0.1 oknie konfiguracji w polu Nazwa serwera klucza?

image_print

Jeżeli w Menadżerze Kluczy na zakładce [Konfiguracja] jest widoczny tylko jeden klucz to w polu Nazwa serwera klucza należy uzupełnić nazwę widoczną w Menadżerze Kluczy w polu Serwis zainstalowany jest na serwerze).

Jeżeli w Menadżerze Kluczy na zakładce [Konfiguracja] jest widoczny więcej niż jeden klucz to w polu Nazwa serwera klucza dodatkowo należy wpisać dwa dwukropki i numer klucza, przykładowo: SERWER\OPTIMA::5000012345

Czy ten artykuł był pomocny?