1

Co zrobić aby na zdarzeniach w Preliminarzu płatności automatycznie zaznaczał się parametr „MPP – podzielona płatność” w chwili dodania dokumentów źródłowych np. do Rejestrów VAT?

Aby na zdarzeniach w Preliminarzu płatności program automatycznie zaznaczał parametr „MPP- podzielona płatność”, należy na karcie kontrahenta na zakładce 2. Płatności zaznaczyć parametr „MPP- podzielona płatność”.