CRM

CRM

Poprawiono

  1. Skrzynka pocztowa. Poprawiono wysyłanie wiadomości e-mail z kilkoma załącznikami o tej samej nazwie, ale różnej zawartości.
  2. Skrzynka pocztowa. Poprawiono wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą funkcji Odpowiedz wszystkim. Wiadomość wysyłana jest do nadawcy oraz wszystkich odbiorców poprzedniej wiadomości, z wyłączeniem nadawcy bieżącej wiadomości.