Część stawek VAT na pozycjach dokumentu nie odpowiada stawkom kraju OSS. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument.

image_print

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania dokumentu w Rejestrze VAT Sprzedaży, na którym dokonano zmiany rodzaju transakcji na Procedura OSS, jak również po zmianie prefiksu kraju na zakładce [OSS], jeżeli dodano pozycję w stawce nieobowiązującej w kraju wskazanym na zakładce [OSS]. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę [Ogólne] gdzie użytkownik ma możliwość weryfikacji stawki VAT. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie dokumentu.

Czy ten artykuł był pomocny?