Część stawek VAT na pozycjach dokumentu nie odpowiada stawkom kraju OSS. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument.

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania dokumentu w Rejestrze VAT Sprzedaży, na którym dokonano zmiany rodzaju transakcji na Procedura OSS, jak również po zmianie prefiksu kraju na zakładce [OSS], jeżeli dodano pozycję w stawce nieobowiązującej w kraju wskazanym na zakładce [OSS]. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę [Ogólne] gdzie użytkownik ma możliwość weryfikacji stawki VAT. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie dokumentu.