Czy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania mamy możliwość utworzenia sprawozdania finansowego na podstawie roku poprzedniego?

image_print

Od wersji 2020.1 jest możliwość utworzenia sprawozdania na podstawie roku poprzedniego.

Na liście sprawozdań finansowych został dodany nowy przycisk Kontynuuj. Jego uruchomienie utworzy nowe sprawozdanie na podstawie aktualnie zaznaczonej pozycji.

Do nowego sprawozdania przeniesione zostaną m. in.: dane z części  Wprowadzenie, układ wszystkich zestawień księgowych, wartości liczbowe z roku bieżącego zostają przeniesione do okresu porównawczego, opisy wszystkich not objaśniających do sprawozdania finansowego, lista osób, które powinny złożyć swój podpis pod sprawozdaniem.

Czy ten artykuł był pomocny?