Czy w przypadku faktur korygujących za pomocą usługi Comarch OCR na dokumencie w rejestrze VAT zaznaczany jest parametr „Korekta”?

Tak, w przypadku faktur korygujących na dokumencie w rejestrze VAT zaznaczany jest parametr Korekta oraz uzupełniany jest numer dokumentu korygowanego.