Czy w przypadku przypisania złego numeru faktury można powrócić do automatycznej numeracji?

image_print

W sytuacji, jeśli użytkownik ręcznie podczas wystawiania nowego dokumentu FA/100/2019 omyłkowo przypisał niepoprawny numer dokumentu w polu AUTO – numer 1000. Kolejny dokument Faktury Sprzedaży zostanie wystawiony z numerem: FA/1001/2019.

W takiej sytuacji, aby powrócić do auto numeracji należy anulować dokument i skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem w celu usunięcia anulowanego dokumentu.
Do czasu usunięcia z bazy dokumentu o błędnym numerze, w celu zachowania ciągłości numeracji, należy ręcznie zmieniać błędnie nadany numer na poprawny.

Czy ten artykuł był pomocny?