Definiujemy potrącenie netto

image_print

Cel ćwiczenia: Dodanie nowego elementu wypłaty typu potrącenie.

 Wskaźniki:

 • W konfiguracji (Firma/ Płace/ Wskaźniki) ustawiamy miesiąc styczeń bieżącego roku (aby dopisywany wskaźnik miał datę obowiązywania od dnia 1 stycznia b.r.)
 • Dodajemy nową stałą okresową o nazwie Składka PZU z wartością 35.00.

Typy wypłat:

 • W konfiguracji (Firma/ Płace/ Typy wypłat) dodajemy nowy Formularz definicji wypłaty.
 • Na zakładce Ogólne:
  • Podajemy nazwę: Składka PZU oraz skrót: Skł.PZU
  • Wybieramy Algorytm 1 – kwota
  • Jako Stałą okresową wybieramy wskaźnik firmy Składka PZU
  • Zaznaczamy parametr „Potrącenie”
  • Automatyczne korygowanie wynagrodzenia za czas nieobecności – jest wyłączone
 • Zakładka Podatki/Nieobecności:
  • Po zaznaczeniu opcji „Potrącenie” wszystkie pozycji naliczania zostały ustawione w trybie „Nie dotyczy/ Nie naliczać/ Nie wliczać”
  • Okres wypłaty potrącenia: co 1 miesiąc
 • Zakładka Szczegółowe:
  • Pozostawiamy zaokrąglenie z dokładnością do 0.01 zł,
  • Potrącenie nie będzie przyrównywane do najniższego wynagrodzenia
  • Wpływa na kwotę do wypłaty
  • Nie będzie uwzględniane przy liczeniu dopłat za nadgodziny
 • Akceptujemy formularz – na liście typów wypłat jest widoczna zdefiniowana przez nas Składka PZU.

Czy ten artykuł był pomocny?