Formularz grupy atrybutów

image_print

Definiowanie grupy atrybutów

Nazwa – jest to pole jednoznacznie określające daną grupę atrybutów – podczas dodawania nowej pozycji wymagana jest unikalność nazwy.

Definiowanie grupy atrybutów – modyfikacja

Klasy atrybutów – w oknie uruchamianym za pomocą przycisku Klasy atrybutów widoczne są listy: po lewej stronie pełna lista istniejących w konfiguracji atrybutów (typów), po prawej lista tych, które wybrano do edytowanej grupy. Strzałki pozwalają na przesuwanie atrybutów pomiędzy oknami. Strzałka w prawo – wybranie atrybutu z listy po lewej stronie okna i przypisanie go do grupy – nazwa wskazanego atrybutu pojawi się w prawym oknie. Strzałka w lewo – usunięcie atrybutu z grupy – nazwa wskazanego w lewym oknie atrybutu zostanie usunięta (zniknie) z prawego okna. „Kosz” pozwala na równoczesne usunięcie wszystkich atrybutów z grupy – wyczyszczenie okna po prawej stronie.

 

Czy ten artykuł był pomocny?