1

Gdzie w programie można zmienić domyślny okres obrachunkowy, który pobiera program podczas włączania?

W celu zmiany domyślnego okresu obrachunkowego, pobieranego przez program Comarch ERP Optima podczas logowania do bazy należy z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa wybrać z listy rozwijanej z pola Bieżący okres obrachunkowy odpowiedni rok i zapisać zmiany ikoną dyskietki po prawej stronie.