Handel z magazynem


Handel

Zmiany

1. Decyzją Ministerstwa Finansów od 01.01.2019 na zgłoszeniu SENT zamiast ilości przewożonego towaru należy podać jego masę brutto w kg lub objętość w litrach (nie jest już dopuszczalne używanie jednostki m3 – metr sześcienny). W związku z tym:

 • Na formularzu pozycji cennika, na zakładce [Dodatkowe]/SENT:
  • usunięto przelicznik dla masy jednostkowej brutto,
  • zmieniono nazwę pola zawierającego przelicznik między jednostką kodu CN a główną jednostką miary towaru z Jednostka uzupełniająca na Masa brutto/ objętość:

 • na formularzu zgłoszenia SENT w tabeli Towar:
  • usunięto kolumnę Masa [kg],
  • Kolumnę Ilość zastąpiono kolumną Masa brutto/ objętość towaru:
   Jeżeli na dokumencie, do którego tworzone jest zgłoszenie SENT, towar występuje w innej jednostce miary niż kg lub litr – masa brutto/ objętość towaru jest wyliczana dla danego kodu CN w oparciu o przelicznik ustalony na formularzu pozycji cennika, zakładce [Dodatkowe], w sekcji SENT (pole Masa brutto/ objętość).
 1. Akcyza na węgiel, dokument tożsamości. Na Fakturę Sprzedaży powstałą z Paragonu jest automatycznie przenoszony nr dokumentu tożsamości uzupełniony na karcie kontrahenta.

Poprawiono

 1. Faktura Wewnętrzna Zakupu. Na Fakturze Wewnętrznej Zakupu poprawiono automatyczne ustawianie daty wystawienia.
 2. Wydruk Faktura VAT (GenRap) – Akcyza. Na wydruku przeliczenie ilości na kg występuje wyłącznie dla pozycji, które na formularzu pozycji cennikowej, na zakładce [Dodatkowe]/Akcyza mają zaznaczony parametr Akcyza na wyroby węglowe.
 3. Wydruki Faktur Sprzedaży, akcyza na węgiel. Poprawiono generowanie wydruków dla Faktur Sprzedaży, w sytuacji, kiedy przed konwersją bazy do wersji 2019.1.1 Comarch ERP Optima jako domyślny był ustawiony wydruk Faktura VAT (GenRap) – Akcyza.
 4. Wydruki tekstowe, stopka. Tekst stopki wprowadzony w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury jest przenoszony na wydruki tekstowe dostępna dla Faktur Sprzedaży, Paragonów i Wydań Zewnętrznych.
 5. Wydruk Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza. Poprawiono wyliczanie na wydruku ilości towaru w kg, w sytuacji kiedy towar jest sprzedawany w pomocniczej jednostce miary.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

 1. Wysyłanie informacji o kurierze wraz z numerem listu przewozowego. Od wersji 2 Comarch ERP Optima podczas synchronizacji do Comarch e-Sklep wysyłana jest informacja o kurierze dostarczającym przesyłkę. Pole do wyboru przewoźnika znajduje się na zakładce [Kontrahent] na formularzach Rezerwacji Odbiorcy, Faktury Sprzedaży, Paragonu oraz Wydania Zewnętrznego.

Do wyboru dostępnych jest 16 kurierów: UPS, GLS, Ruch, DHL, InPost, Poczta Polska, DPD, FedEX, TNT Express, DB Schenker, Raben, GEIS, Pocztex, DTS, PEKAES, Patron Service.Pole Kurier, analogicznie jak pole list przewozowy, można edytować zarówno dla dokumentu będącego w buforze, jak i zatwierdzonego.

Podczas wysyłki informacji o kurierze do Comarch e-Sklep, program każdorazowo szuka powiązanego dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki lub ręcznie wybranego kuriera na dokumentach. Sprawdzanie odbywa się według kolejności tworzenia dokumentów – najpierw sprawdzane jest zamówienie RO, następnie utworzone z niego dokumenty – tj. WZ, FA, PA.

W przypadku skonfigurowanej współpracy z przewoźnikiem w Comarch ERP Optima, pole Kurier jest automatycznie uzupełniane na dokumencie, do którego zostało wygenerowane Zlecenie Nadania Paczki.

Comarch ERP Optima Detal

Poprawiono

 1. Korekta do paragonu. Wydruki. Przywrócono możliwość wydruku korekty do paragonu w sytuacji, gdy aplikacja została zamknięta po wystawieniu dokumentu.