Jak działa Przeszacowanie walut?

image_print

Dla użytkowników modułu Księga Handlowa Plus, którzy zaznaczyli Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa, obsługę kont walutowych dostępna jest funkcja Przeszacowania walut. Funkcja ta automatyzuje proces wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych na dzień bilansowy np 31.12.20XX. Różnice kursowe, dla wybranych kont, są obliczane na podstawie sald końcowych tych kont, a nie dla każdej transakcji osobno. Po wyliczeniu różnicy kursowej dokonywana jest również predekretacja różnicy kursowej, co umożliwia zaksięgowanie dokumentu bez konieczności budowania schematu.

Różnica kursowa bilansowa (RKB) jest obliczana w następujący sposób:

RKB = SWK x KW – SZK

SWK: Saldo walutowe konta

KW – kurs waluty, dla którego ma być przeszacowane saldo

SZK – saldo złotówkowe konta.

Różnica jest zapisywana zawsze ze znakiem plus natomiast konta, na które mają być zaksięgowane dodatnie
i ujemne różnice kursowe określone są na formularzu przeszacowania w polu Przychody finansowe i Koszty finansowe. Schemat księgowania przeszacowania walut wygląda następująco:

Saldo konta Wyniki obliczenia różnicy kursowej Dekret strona Wn Dekret strona Ma
 Wn Dodatni Konto podlegające przeszacowaniu Przychody finansowe
 Ma Dodatni Koszty finansowe Konto podlegające przeszacowaniu
 Wn Ujemny Koszty finansowe Konto podlegające przeszacowaniu
 Ma Ujemny Konto podlegające przeszacowaniu Przychody finansowe
 Wn/Ma lub zerowe Zero Konto podlegające przeszacowaniuPole puste

W Comarch ERP Optima dokument przeszacowania obejmuje zarówno saldo dekretów zatwierdzonych oraz zapisów w buforze. Dokument Przeszacowania księgowany jest dwa razy: na koniec okresu, w którym nastąpiło przeszacowanie i na początku następnego okresu (storno). Księgowanie odbywa się z listy dokumentów przeszacowania po zawężeniu listy do dokumentów niezaksięgowanych na koniec okresu lub dokumentów niezaksięgowanych na początku okresu. Tylko w przypadku tych dwóch filtrów będzie aktywna ikona księgowania. Funkcja uruchamiająca księgowanie na koniec okresu wygeneruje polecenie księgowania z datą wpisaną w polu „data dokumentu”. Funkcja uruchamiająca księgowanie na początek okresu wygeneruje polecenie księgowania z datą pierwszego dnia następnego okresu obrachunkowego. Polecenie księgowania zawiera dane takie jak polecenie księgowania na koniec okresu natomiast kwoty są ujemne, (czyli stornujemy zapis zaksięgowany na koniec roku).

Jeżeli Użytkownik posiada modułu Księga Handlowa (bez obsługi kont walutowych oraz funkcji przeszacowania walut) wówczas na dzień bilansowy można wprowadzić w dziennikach ręczne Polecenie Księgowania i zaksięgować różnicę kursową, którą Użytkownik wyliczy sobie ręcznie.

Czy ten artykuł był pomocny?