Jak naliczyć podstawę składki zdrowotnej dla właściciela opodatkowanego na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozliczającego podatek kwartalnie?

image_print

W przypadku właściciela rozliczającego się kwartalnie na formularzu danych kadrowych na zakładce 4.Ubezpieczenie (etat) (wersja 2022.2 Comarch ERP Optima) lub 6. Ubezpieczenie zdrow. (wersja 2022.3 Comarch ERP Optima) należy co miesiąc wprowadzić informację o kwocie dochodu za poprzedni miesiąc (opodatkowanie na zasadach ogólnych) lub przychodu narastająco od początku roku (opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Na podstawie tych kwot w wypłacie właściciela zostanie ustalona podstawa składki zdrowotnej.

Czy ten artykuł był pomocny?