Kalendarze

Dla poprawnego ustalenia wysokości należnego wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenia zasadniczego (niezależnie, czy to dla stawki godzinowej, czy dla miesięcznej), niezbędne jest określenie czasu pracy (nominalnego i rzeczywistego). W programie czas pracy nanosi się poprzez uzupełnienie kalendarza (Konfiguracja Firmy/Płace/Kalendarze). Na jego pełną definicję składają się zazwyczaj cztery kroki:

  • Ustalenie podstawowych lokalnych parametrów konfiguracyjnych kalendarza (Nazwa, Akronim, …).
  • Wypełnienie kalendarza zdefiniowaną uprzednio serią.
  • Naniesienie na wstępnie przygotowany kalendarz niedziel i świąt (nie dotyczy pracy w ruchu ciągłym).
  • Naniesienie na kalendarz lokalnych modyfikacji (np. wybrane soboty dniami normalnej pracy).

SERYJNE WSTAWIANIE ŚWIĄT

Z poziomu listy kalendarzy dostępnej w konfiguracji firmy jest możliwość seryjnego wstawienia świąt dla zaznaczonych kalendarzy za pomocą przycisku Wstawianie świąt .

Rys 24. Lista kalendarzy – System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Kalendarze

Po prawidłowym zaznaczeniu kalendarzy i wciśnięciu przycisku Wstawianie świąt  pojawi się dodatkowe okno, w którym należy podać rok, na który mają się wstawić święta. Dodatkowo za pomocą parametru Zamieniaj zdefiniowane dni Operator może zdecydować czy zdefiniowane wcześniej dni mają być ustawione jako święta. Po wykonaniu operacji wstawiania świąt w logu wyświetlana jest informacja o jej wyniku.

Wstawianie świąt