Komunikat ID 23485 „Bieżący operator posiada zakaz wykonywania akcji podgląd na obiektach typu rejestr k/b w rejestrze [Nazwa rejestru].”

W menu Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe, na formularzu rejestru, na drugiej zakładce „Zakazy” Operator ma ustawiony zakaz wykonywania akcji podgląd.