Błąd „Nie znaleziono konta księgowego o symbolu [numer konta]”.

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do konta, które nie istnieje w planie kont. Należy dodać takie konto z poziomu Księgowość> Plan kont bądź na odpowiedniej pozycji zestawienia zaznaczyć parametr „Nie sprawdzaj istnienia kont” (zaznaczenie tego pola pozwala na przeliczenie wybranego Zestawienia również w przypadku braku w planie kont konta o numerze podanym w pozycji Zestawienia), lub usunąć odwołanie do tego konta z poziomu pozycji zestawienia.