Komunikat ID 26152 „Nie można wygenerować dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Wybrany dokument jest dokumentem przeniesionym z modułu Handel. Aby wygenerować dokumenty wewnętrzne do zaznaczonych pozycji należy zaznaczyć parametr „Generowanie dokumentów wewnętrznych w rejestrach VAT”, dostępny z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Księgowość/Parametry.”

Dokumenty wewnętrzne można wygenerować w module Handel/Faktury. W celu wygenerowania faktury wewnętrznej, z poziomu Rejestru VAT, do faktury pochodzącej z modułu FA należy w menu System/Konfiguracja firmy/Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr „Generowanie dokumentów wewnętrznych w Rejestrach VAT”.