1

Komunikat ID 26159 „Nie można usunąć bieżącego okresu obrachunkowego”.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość kontowa należy zmienić okres obrachunkowy na inny niż ten, który ma zostać usunięty.