Korekta składki wypadkowej/zdrowotnej/przychodu z 50% kosztami w wypłatach oraz Zamknięcie spłaconych umów wliczanych do podstawy zasiłku chorobowego

Korekta składki wypadkowej

Korekta składki zdrowotnej

Korekta przychodu z 50% kosztami w wypłatach

Zamknięcie spłaconych umów wliczanych do podstawy zasiłku chorobowego