Księgowość

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość kontowa. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(27) z załącznikami: CIT-8/O(14), CIT-D(6), CIT‑ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(5) na nowych formularzach obowiązujących dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2017 r. wraz z ich wydrukiem, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 2. Rejestry VAT. Deklaracje. Dodano możliwość naliczenia deklaracji VAT-7(19) oraz VAT-7K(13) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od stycznia 2019 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
  Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-7 w wersji 19, VAT-7K w wersji 13 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2019 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2019 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.
 1. Księgowość. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-37(25) do systemu e-Deklaracje.
 2. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji VAT-7(19) oraz VAT-7K(13) obowiązujących za okresy od stycznia 2019 wraz z możliwością ich podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Pulpitu Menadżera.

Zmiany

 1. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. W pozycji zestawienia księgowego w polu Element e-Sprawozdania umożliwiono usunięcie automatycznie przypisanego symbolu pozycji e-Sprawozdania Finansowego.
 2. Księgowość kontowa. Zaliczka na CIT-8(21) oraz deklaracja CIT-8(26 i 27). Zmodyfikowano sposób wyliczenia kwoty w poz. 93 Podstawa opodatkowania oraz 94 Strata.
 3. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(26 i 27). Umożliwiono odliczenie kwoty strat z lat ubiegłych w przypadku wystąpienia dochodów z jednego źródła (tylko kapitałowych bądź tylko pozostałych) i dochodów wolnych z innego źródła niż wykazane dochody w wartości przewyższającej wartość tych dochodów.
 4. Rejestry VAT. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji VAT-7(15) oraz VAT-7K(9). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 5. Rejestry VAT zakupu. W przypadku transakcji krajowych – podatnikiem jest nabywca wprowadzonych do rejestru VAT zakupu w stawce NP oraz z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny, dokument wewnętrzny sprzedaży generowany jest z datą obowiązku podatkowego zgodną z datą zakupu.

Poprawiono

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26). W specyficznych sytuacjach podczas próby wysyłki deklaracji do systemu e-Deklaracje pojawiał się komunikat: Nieuzupełnione pole 'P_245, P_252, P_259, P_266, P_246, P_253, P_260, P_267, P_247, P_254, P_261, P_268, P_248, P_249, P_256, P_263, P_270, P_271, P_277, P_283, P_289, P_272, P_278, P_284, P_290, P_273, P_279, P_285, P_291, P_274, P_280, P_286, P_292, P_275, P_281, P_287, P_293, P_276, P_282, P_288, P_294, P_295, P_302, P_309, P_316, P_296, P_303, P_310, P_317, P_297, P_304, P_311, P_318, P_298, P_305, P_312, P_319, P_299, P_306, P_313, P_320, P_300, P_307, P_314, P_321, P_301, P_308, P_315, P_322, P_323, P_324, P_325, P_326, P_327, P_328, P_329, P_330, P_331, P_332, P_333, P_334, P_335, P_336, P_337, P_338, P_340′ in namespace 'http://crd.gov.pl/wzor/2018/12/12/6398/’. Działanie poprawiono.
 2. Księgowość. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26). Poprawiono wyliczenie kwoty w poz. 341 ŁĄCZNA KWOTA ZWROTU.
 3. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(26). Podczas wysyłki deklaracji CIT-8(26) do systemu e-Deklaracje do pliku xml nie trafiały kwoty uzupełnione w poz. 122, 124 oraz 130. Działanie poprawiono.
 4. Księga Podatkowa. Umożliwiono księgowanie dokumentu źródłowego o numerze zawierającym znak apostrofu.
 5. Księga Podatkowa. Jeżeli na dokumencie w rejestrze VAT zakupu wybrano kategorię na formularzu której zaznaczono parametr Księguj w koszty i na dokumencie wskazano kolumnę 13 + 16.Inne + koszty BR to po zaksięgowaniu dokumentu do KPiR do kolumny Pozostałe trafiała cała kwota dokumentu. Działanie poprawiono.
 6. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26) oraz PIT-36L/PIT-36LS(15). Poprawiono wyliczenie kwot przychodów i/lub kosztów w sytuacji gdy do KPiR zaksięgowano spis z natury na początek i koniec okresu oraz w Kwotach indywidulanych za miesiąc grudzień uzupełniono Dodatkowe indywidualne Przychody i/lub Koszty.
 7. Rejestr VAT zakupu. Jeżeli na dokumencie wprowadzonym w menu Handel/ Faktury zakupu występują pozycje ze stawką NP i opodatkowaną (np. 23%), w nagłówku i pozycji ze stawką opodatkowaną wybrano kategorię, na której formularzu ustawiono odliczenia na Tak oraz wygenerowano do niego dokumenty wewnętrzne to w przypadku Podatnika VAT czynnego po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT odliczenia dla pozycji opodatkowanej ustawiane są na Tak.
 8. Biuro rachunkowe. Jeśli na liście firm w podsumowaniu kolumny Bazy danych wybrano opcje Licznik oraz Agreguj tylko zaznaczone to przy uruchomieniu modułu pojawiał się komunikat Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.