Na fakturze nie drukuje się bank oraz numer rachunku bankowego.

image_print

Aby numer rachunku był drukowany na fakturze sprzedaży należy:

1. W menu Ogólne/Inne/ Banki dodać BANK. W numerze rozliczeniowym należy podać 8 cyfr po dwóch pierwszych cyfrach kontrolnych np. 11-11111111-1111111111111111

2. W menu Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe należy dodać rejestr bankowy (zaznaczyć typ rejestru konto bankowe). Aby prawidłowo uzupełnić nr rachunku należy kliknąć na przycisk Bank, wyświetli się lista banków, z której wybieramy właściwy bank. W numerze rachunku pojawią się @@ oraz 8 cyfr numeru rozliczeniowego np. @@-11111111. Dwie @@ oraz numer rozliczeniowy zostawiamy, uzupełniamy pozostałe cyfry rachunku bankowego np. @@-11111111-1111111111111111. Program sam zastąpi @@ 2 cyframi kontrolnymi.

3. W Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności do formy płatności przelew należy przypisać rejestr bankowy.

Wystawiając Fakturę Sprzedaży z formą płatności gotówka, nr rachunku nie będzie widoczny na wydruku faktury. Po wybraniu formy płatności przelew na wydruku dokumentu będzie się wyświetlał przypisany do tej formy płatności bank oraz numer rachunku określony w rejestrze bankowym. Powyższe ustawienia dotyczą dokumentów wystawianych w PLN.

Czy ten artykuł był pomocny?