Nota korygująca

image_print

Nota jest specyficznym dokumentem korygującym. Dotyczy ona tylko Faktur Zakupu. Nie powoduje korekty pozycji, a jedynie danych identyfikacyjnych jakie pojawiły się na Fakturze Zakupu.

W celu wystawienia noty korygującej należy w menu Handel/Faktury zakupu ustawić się na dokumencie korygowanym i z listy dostępnych korekt wybrać Notę korygującą. Automatycznie zostanie otwarty formularz noty, który składa się z 3 zakładek.

Zakładka [Ogólne] – zawiera podstawowe informacje potrzebne do wystawienia noty korygującej. Z dokumentu pierwotnego zostały przepisane dane dotyczące kontrahenta, kategorii i magazynu. Numeracja not jest analogiczna jak dla dokumentów korygujących, nie ma oddzielnego schematu numeracji. Domyślny schemat to FZKOR/numer/rok.

Przed – pole, w którym należy wpisać dane jakie pojawiły się na oryginale Faktury Zakupu od dostawcy (błędne)

Po – pole, w którym należy wpisać poprawne dane firmy (pobierane są domyślnie informacje zapisane w Konfiguracji firmy/ Pieczątka Firmy)

Zakładka [Kontrahent] – wyświetlone tutaj dane dotyczą podmiotu, do którego kierowana jest nota korygująca. Dane dostawcy/nadawcy zostały pobrane z dokumentu pierwotnego.

Zakładka [Dokument] – z poziomu tej zakładki możliwa jest edycja (podgląd)  dokumentu pierwotnego (czyli Faktury Zakupu zarejestrowanej w systemie).

Dodatkowo dostępne jest pole Opis, w którym możemy odnotować dodatkowe informacje związane z danym dokumentem. Informacje te zostaną umieszczone na wydruku.

Poniżej umieszczona jest informacja kto i kiedy wystawił i jako ostatni modyfikował dokument.

Na wydruku noty oprócz wpisanych na formularzu informacji drukowany jest numer dokumentu źródłowego (dokumentu Faktury Zakupu otrzymanego od dostawcy).

Zasady wystawiania not korygujących: 

  • Nota może być wystawiona tylko do Faktury Zakupu,
  • Noty nie można wystawić do dokumentu w buforze,
  • Noty nie można wystawić do dokumentu anulowanego.

 

Czy ten artykuł był pomocny?