Polski Ład – praktyczne przykłady

Spis treści

1. Jak wygląda rozliczenie wypłaty pracownika, który korzysta ze zwolnienia z podatku w związku z wychowywaniem co najmniej 4 dzieci (pracownik ma stawkę zaszeregowania 4500zł/miesięcznie)?

W celu odnotowania zwolnienia z PIT w związku z wychowywaniem co najmniej czworga dzieci:

 • Z poziomu menu Płace i Kadry wybieramy Kadry
 • Ustawimy się na wybranym pracowniku i za pomocą przycisku wykonujemy aktualizację zapisu (jeśli pracownik chce korzystać z ulgi od początku roku to aktualizację wykonujemy z datą 1.01.2022 r.).
 • Na nowo otwartym formularzu danych kadrowych przechodzimy na zakładkę Nr ident./podatki
 • W pozycji Zwolnienie z PIT z tytułu wybieramy: Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci
 • Zapisujemy formularz danych kadrowych
 • Dodajemy listę płac z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 4 500

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 4 500

Suma składek ZUS: 616,95

 • 4500 * 13,71% = 616,95

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 0,00

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 0,00

Ulga dla pracowników: 0,00 (przychody pracownika nie mieszczą się w przedziale upoważniającym do stosowania ulgi dla pracowników)

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 0,00

Ulga podatkowa (odliczona): 0,00

Naliczona zaliczka podatku: 0,00

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 0,00

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była, gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 573,85

 • 4 500 – 616,95 -250 = 3 633,05 (po zaokrągleniu 3 633)
 • 3 633 *17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 573,85

Składka zdrowotna: 349,47

 • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
 • Wyliczenie składki zdrowotnej: (4500-13,71%) * 9% = 3883,05 *9% = 349,47
 • Naliczona zaliczka podatku od 4 500 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 573,85;

573,85 > 349,47 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy składkę zdrowotną w wysokości 349,47

Kwota netto pracownika: 3 533,58

 • 4 500 – 616,95 ZUS – 0,00 podatek – 349,47 zdrowotna = 3 533,58

2. Jak naliczyć wypłatę pracownikowi ze stawką 3100 zł/miesięcznie (pracownika nie obejmuje ulga dla pracowników ani nie korzysta ze zwolnienia z podatku)?

 • Pracownik ma stawkę zaszeregowania 3100zł/miesięcznie
 • Dodajemy listę płac z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 3 100

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 425,01

 • 3100 * 13,71% = 425,01

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 425,01

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 250,00

Ulga dla pracowników: 0,00 (przychody pracownika nie mieszczą się w przedziale upoważniającym do stosowania ulgi dla pracowników)

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 2 424,99

 • 3 100 brutto – 425,01 ZUS – 250 KUP – 0,00 ulga dla pracowników = 2 424,99

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 2 425,00

Ulga podatkowa (odliczona): 412,25

 • Ulga podatkowa należna 425
 • 2425 * 17% = 412,25 dlatego ulga podatkowa odliczona zostaje ograniczona do wysokości 412,25

Naliczona zaliczka podatku: 0,00

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 0,00

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021:  368,49

 • 3 100 – 425,01 – 250 = 2 424,99
 • 2 425 *17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 368,49

Składka zdrowotna: 240,75

 • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
 • Wyliczenie składki zdrowotnej: (3100 – 13,71%) * 9% = 2 674,99 * 9% = 240,75
 • Naliczona zaliczka podatku od 3 100 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 368,49
 • 368,49 > 240,75 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 240,75

Kwota netto pracownika: 2 434,24

 • 3 100 – 425,01 ZUS – 0 podatek – 240,75 zdrowotna = 2 434,24

3. Jak naliczyć wypłatę pracownikowi ze stawką, przy której następuje ograniczenie składki zdrowotnej?

 • Pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ze stawką zaszeregowania 1 000zł/miesięcznie
 • Dodajemy listę płac z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 1 000

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 137,10

 • 1000 * 13,71% = 137,10

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 137,10

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 250,00

Ulga dla pracowników: 0,00 (przychody pracownika nie mieszczą się w przedziale upoważniającym do stosowania ulgi dla pracowników)

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 612,90

 • 1 000 brutto – 137,10 ZUS – 250 KUP – 0,00 ulga dla pracowników = 612,90

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 613,00

Ulga podatkowa (odliczona): 104,21

 • Ulga podatkowa należna 425
 • 613 * 17% = 104,21 dlatego ulga podatkowa odliczona zostaje ograniczona do wysokości 104,21

Naliczona zaliczka podatku: 0,00

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 0,00

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 60,45

 • 1 000 – 137,10 – 250 = 612,90
 • 613 *17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 60,45

Składka zdrowotna: 60,45

 • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
 • Wyliczenie składki zdrowotnej: (1000 – 13,71%) * 9% = 862,90 * 9% = 77,66
 • Naliczona zaliczka podatku od 1 000 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 60,45
 • 60,45 < 77,66 dlatego dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 60,45

Kwota netto pracownika: 802,45

 • 1 000 – 137,10 ZUS – 0 podatek – 60,45 zdrowotna = 802,45

4. Jak naliczyć wypłatę osobie na umowę zlecenie, która złożyła wniosek o niepobieranie zaliczki podatku?

 • Zleceniobiorca ma przypisaną umowę zlecenie w kwocie 3000 zł brutto; podlega ubezpieczeniom (w tym dobrowolnej składce chorobowej)
 • Ustawiamy się na wybranym zleceniobiorcy i ikoną lupy lub dwuklikiem otwieramy formularz danych kadrowych pracownika
 • Przechodzimy na 2 zakładkę Nr ident./podatki
 • Zaznaczamy parametr ‘Nie pobierać podatku od niektórych umów cywil. na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł)’
 • Dodajemy listę płac z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 3 000

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 411,30

 • 3000 * 13,71% = 411,30

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 411,30

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 517,74

 • (3000 – 411,30) * 20% = 2588,70 * 20% = 517,74

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 2 070,96

 • 3 000 brutto – 411,30 ZUS – 517,74 KUP = 2 070,96

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 2 071,00

Naliczona zaliczka podatku: 352,07

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 0,00

 • 0,00 z uwagi na złożony przez pracownika wniosek o niepobieranie zaliczki

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 352,07

 • 3 000 – 411,30 – 517,74 = 2 070,96
 • 2071*17% = 352,07

Składka zdrowotna: 232,98

 • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
 • Wyliczenie składki zdrowotnej: (3000 – 13,71%) * 9% = 2 588,70 * 9% = 232,98
 • Naliczona zaliczka podatku od 3 000 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 352,07
 • 352,07 > 232,98 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 232,98

Kwota netto pracownika: 2 355,72

 • 3 000 – 411,30 ZUS – 0 podatek – 232,98 zdrowotna = 2 355,72

5. Jak naliczyć wypłatę dla pracownika, którego przychody mieszczą się w przedziale 8 549 a 11 141 (upoważniającym do stosowania ulgi dla pracowników), który nie złożył wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej?  

 • Pracownik ma stawkę zaszeregowania 10000zł/miesięcznie
 • Dodajemy listę płac z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 10 000

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 1 371,00

 • 10000 * 13,71% = 1371,00

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 1 371,00

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 250,00

Ulga dla pracowników: 494,59

 • Przychód pracownika 10 000zł mieści się w przedziale uprawniającym do stosowania ulgi dla pracowników
 • Do wyliczenia należy zastosować wzór: (A * (-7,35%) + 819,08) / 0,17
 • (10 000 * (-7,35%) + 819,08) / 0,17 = 494,59

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 7 884,41

 • 10 000 brutto – 1371 ZUS – 250 KUP – 494,59 ulga dla pracowników

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 7 884,00

Ulga podatkowa (odliczona): 425,00

Naliczona zaliczka podatku: 915,28

 • 7884 * 17% – 425 ulga = 915,28

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 915,00

 • Od zaliczki podatku od wypłat wypłaconych od 01.01.2022 nie odejmujemy już składki zdrowotnej 7,75%, dlatego naliczona zaliczka podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych będzie zaliczką przekazaną do Urzędu Skarbowego

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 1 380,67

 • 10 000 – 1 371 – 250 = 8 379,00
 • 8 379 *17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 1 380,67

Składka zdrowotna: 776,61

 • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
 • Wyliczenie składki zdrowotnej: (10000 – 13,71%) * 9% = 8629,00 * 9% = 776,61
 • Naliczona zaliczka podatku od 10 000 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 1 380,67

1380,61 > 776,61 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 776,61

Kwota netto pracownika: 6 937,39

 • 10 000 – 1371 ZUS – 915 podatek – 776,61 zdrowotna = 6 937,39

6. Jak naliczyć wypłatę dla pracownika, którego przychody mieszczą się w przedziale 5 701 a 8 549  (upoważniającym do stosowania ulgi dla pracowników), który nie złożył wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej?

 • Pracownik ma stawkę zaszeregowania 6000zł/miesięcznie
 • Dodajemy listę płac z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 6 000

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 822,60

 • 6000 * 13,71% = 822,60

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 822,60

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 250,00

Ulga dla pracowników: 119,41

 • Przychód pracownika 6 000zł mieści się w przedziale uprawniającym do stosowania ulgi dla pracowników
 • Do wyliczenia należy zastosować wzór: (A * 6,68% – 380,50) / 0,17
 • (6 000 * 6,68% – 380,50) / 0,17 = 119, 41

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 4 807,99

 • 6 000 brutto – 822,60 ZUS – 250 KUP – 119,41 ulga dla pracowników = 4 807,99

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 4 808,00

Ulga podatkowa (odliczona): 425,00

Naliczona zaliczka podatku: 392,36

 • 4 808 * 17% – 425 ulga = 392,36

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 392,00

 • Od zaliczki podatku od wypłat wypłaconych od 01.01.2022 nie odejmujemy już składki zdrowotnej 7,75%, dlatego naliczona zaliczka podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych będzie zaliczką przekazaną do Urzędu Skarbowego

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 793,83

 • 6 000 – 822,60 – 250 = 4 927,40
 • 4 927 *17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 793,83

Składka zdrowotna: 465,97

 • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
 • Wyliczenie składki zdrowotnej: (6000 – 13,71%) * 9% = 5 177,40 * 9% = 465,97
 • Naliczona zaliczka podatku od 6000 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 793,83
 • 793,83 > 465,97 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 465,97

Kwota netto pracownika: 4 319,43

 • 6 000 – 822,60 ZUS – 392 podatek – 465,97 zdrowotna = 4 319,43

7. Jak naliczyć wypłatę dla pracownika, który złożył wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników?

 • Pracownik ma stawkę zaszeregowania 10000zł/miesięcznie
 • Ustawiamy się na wybranym pracowniku i ikoną lupy lub dwuklikiem otwieramy formularz danych kadrowych pracownika
 • Przechodzimy na zakładkę Nr ident./podatki
 • Zaznaczamy parametr ‘Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla pracowników’
 • Dodajemy listę płac z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 10 000

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 1 371,00

 • 10000 * 13,71% = 1371,00

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 1 371,00

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 250,00

Ulga dla pracowników: 0,00 (pracownik złożył wniosek o niestosowanie ulgi pracowników)

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 8 379,00

 • 10 000 brutto – 1 371 ZUS – 250 KUP = 8 379,00

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 8 379,00

Naliczona zaliczka podatku: 999,43

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 999,00

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 1 380,67

 • 10 000 – 1 371 – 250 = 8 379,00
 • 8379*17% – 43,76 = 1 380,67

Składka zdrowotna: 776,61

 • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
 • Wyliczenie składki zdrowotnej: (10000 – 13,71%) * 9% = 8 629 * 9% = 776,61
 • Naliczona zaliczka podatku od 3 000 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 1 380,67
 • 1 380,67 > 776,61 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 776,61

Kwota netto pracownika: 6 853,39

 • 10 000 – 1 371 ZUS – 999 podatek – 776,61 zdrowotna = 6 853,39

8. Jak naliczyć drugą wypłatę dla pracownika, którego sumaryczne w danym miesiącu przychody przekroczą kwotę 11141 zł? Pracownik nie złożył wniosku o niestosowanie ulgi dla pracowników.

 • Pracownik ma stawkę zaszeregowania 10000zł/miesięcznie
 • Dodajemy listę płac z datą wypłaty 28 stycznia 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 10 000

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 1 371,00

 • 10000 * 13,71% = 1371,00

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 1 371,00

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 250,00

Ulga dla pracowników: 494,59

 • Przychód pracownika 10 000zł mieści się w przedziale uprawniającym do stosowania ulgi dla pracowników
 • Do wyliczenia należy zastosować wzór: (A * (-7,35%) + 819,08) / 0,17
 • (10 000 * (-7,35%) + 819,08) / 0,17 = 494,59

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 7 884,41

 • 10 000 brutto – 1371 ZUS – 250 KUP – 494,59 ulga dla pracowników

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 7 884,00

Ulga podatkowa (odliczona): 425,00

Naliczona zaliczka podatku: 915,28

 • 7884 * 17% – 425 ulga = 915,28

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 915,00

 • Od zaliczki podatku od wypłat wypłaconych od 01.01.2022 nie odejmujemy już składki zdrowotnej 7,75%, dlatego naliczona zaliczka podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych będzie zaliczką przekazaną do Urzędu Skarbowego

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 1 380,67

 • 10 000 – 1 371 – 250 = 8 379,00
 • 8 379 *17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 1 380,67

Składka zdrowotna: 776,61

 • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
 • Wyliczenie składki zdrowotnej: (10000 – 13,71%) * 9% = 8629,00 * 9% = 776,61
 • Naliczona zaliczka podatku od 10 000 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 1 380,67

1380,61 > 776,61 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 776,61

Kwota netto pracownika: 6 937,39

 • 10 000 – 1371 ZUS – 915 podatek – 776,61 zdrowotna = 6 937,39
 • Pracownik 31 stycznia 2022 r. otrzyma wypłatę premii uznaniowej w kwocie 2500 zł. Dodajemy listę płac Inną z datą wypłaty 31 stycznia 2022 r. i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 2 500

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 342,75

 • 2500 * 13,71% = 342,75

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 342,75

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 0,00

Ulga dla pracowników: 494,59

 • Przychód pracownika uzyskany w styczniu wynosi 12000 zł i przekroczył limit uprawniający do zastosowania ulgi dla pracowników. Z tego względu w drugiej wypłacie ulga została naliczona w kwocie -494,59 zł, aby zbilansować nienależną ulgę naliczoną w pierwszej wypłacie. Kwota ulga zostanie doliczona do podstawy opodatkowania i zostanie od niej naliczony podatek.

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 2 651,84

 • 2 500 brutto – 342,75 ZUS – 0 KUP – (-494,59) ulga dla pracowników

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 2652,00

Ulga podatkowa (odliczona): 0,00

Naliczona zaliczka podatku: 450,84

 • 2652 * 17% – 0 ulga = 450,84

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 451,00

 • Od zaliczki podatku od wypłat wypłaconych od 01.01.2022 nie odejmujemy już składki zdrowotnej 7,75%, dlatego naliczona zaliczka podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych będzie zaliczką przekazaną do Urzędu Skarbowego

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 366,69

 • 2500 – 342,75 – 0 = 2157,25
 • 2157 *17% – 0 (ulga) = 366,69

Składka zdrowotna: 194,15

 • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
 • Wyliczenie składki zdrowotnej: (2500 – 13,71%) * 9% = 2 157,25 * 9% = 194,15
 • Naliczona zaliczka podatku od 2500 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 366,69

366,69 > 194,15 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 194,15

Kwota netto pracownika: 1 512,10

 • 2500 – 342,75 ZUS – 451 podatek – 194,15 zdrowotna = 1 512,10

9. Jak naliczyć drugą wypłatę dla pracownika, którego sumaryczne w danym miesiącu przychody przekroczą kwotę 5701 zł? Pracownik nie złożył wniosku o niestosowanie ulgi dla pracowników.  

 • Pracownik ma stawkę zaszeregowania 5000 zł/miesięcznie
 • Dodajemy listę płac z datą wypłaty 28 stycznia 2022 r. i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 5 000

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 685,50

 • 5000 * 13,71% = 685,50

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 685,50

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 250,00

Ulga dla pracowników: 0

 • Przychód pracownika 5 000zł nie mieści się w przedziale uprawniającym do stosowania ulgi dla pracowników

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 4 064,50

 • 5 000 brutto – 685,50 ZUS – 250 KUP – 0 ulga dla pracowników

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 4065,00

Ulga podatkowa (odliczona): 425,00

Naliczona zaliczka podatku: 266,05

 • 4065 * 17% – 425 ulga = 266,05

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 266,00

 • Od zaliczki podatku od wypłat wypłaconych od 01.01.2022 nie odejmujemy już składki zdrowotnej 7,75%, dlatego naliczona zaliczka podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych będzie zaliczką przekazaną do Urzędu Skarbowego

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 647,29

 • 5 000 – 685,50 – 250 = 4 064,50
 • 4065 *17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 647,29

Składka zdrowotna: 388,31

 • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
 • Wyliczenie składki zdrowotnej: (5000 – 13,71%) * 9% = 4 314,50* 9% = 388,31
 • Naliczona zaliczka podatku od 5 000 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 647,29

647,29 > 388,31dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 388,31

Kwota netto pracownika: 3 660,19

 • 5 000 – 685,50 ZUS – 266 podatek – 388,31 zdrowotna = 3 660,19
 • Pracownik 31 stycznia 2022 r. otrzyma wypłatę premii uznaniowej w kwocie 1000 zł. Dodajemy listę płac Inną z datą wypłaty 31 stycznia 2022 r. i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 1000

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 137,10

 • 1000 * 13,71% = 137,10

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 137,10

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 0,00

Ulga dla pracowników: 119,41

 • Przychód pracownika uzyskany w styczniu 2022r. wynosi 6 000zł i mieści się w przedziale uprawniającym do stosowania ulgi dla pracowników
 • Do wyliczenia należy zastosować wzór: (A * 6,68% – 380,50) / 0,17

(6 000 * 6,68% – 380,50) / 0,17 = 119, 41

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 743,49

 • 1000 brutto – 137,10 ZUS – 0 KUP – 119, 41 ulga dla pracowników

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 743,00

Ulga podatkowa (odliczona): 0,00

Naliczona zaliczka podatku: 126,31

 • 743 * 17% – 0 ulga = 126,31

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 126,00

 • Od zaliczki podatku od wypłat wypłaconych od 01.01.2022 nie odejmujemy już składki zdrowotnej 7,75%, dlatego naliczona zaliczka podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych będzie zaliczką przekazaną do Urzędu Skarbowego

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 146,71

 • 1000 – 137,10 – 0 = 862,90
 • 863 *17% – 0 (ulga) = 146,71

Składka zdrowotna: 77,66

 • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
 • Wyliczenie składki zdrowotnej: (1000 – 13,71%) * 9% = 862,90* 9% = 77,66
 • Naliczona zaliczka podatku od 1000, gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021: 146,71

146,71 > 77,66 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 77,66

Kwota netto pracownika: 659,24

 • 1000 – 137,10 ZUS – 126 podatek – 77,66 zdrowotna = 659,24

 

Czy ten artykuł był pomocny?