Schematy opakowań

Funkcja jest wykorzystywana podczas obrotu opakowaniami kaucjonowanymi. Każdy towar może być związany z kilkoma opakowaniami kaucjonowanymi. Po to, by powiązać towar z różnymi opakowaniami tworzone są schematy. To tam użytkownik decyduje dla jakiej ilości towaru wydawane są kolejne opakowania.

Lista schematów opakowań jest dostępna w menu Ogólne/ Inne/ Schematy opakowań. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski: Dodaj, Usuń, Zmień.

Dodawanie nowego schematu