Standardowe wydruki w programie Comarch ERP Optima Płace i Kadry

image_print

W programie istnieje wiele standardowych wydruków, dostępnych z poziomów list i formularzy. Wydruki seryjne związane z  zatrudnieniem, struktura zatrudnienia i inne raporty dotyczące zatrudnienia dostępne są z poziomu Listy pracowników. Wydruki dotyczące konkretnych pracowników, takie jak np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenia  dostępne są z poziomu otwartego formularza danych kadrowych pracownika.

Zestawienia i podsumowania list płac dostępne są z poziomu zakładki listy płac. Natomiast  bardziej szczegółowe  wydruki dotyczące wypłat np. Kwitki wypłat dostępne są z poziomu otwartego formularza listy płac lub z poziomu zakładki [Wypłaty pracowników].

Aby sprawdzić z jakiego poziomu dostępny jest konkretny wydruk należy z dowolnego poziomu programu wybrać przycisk Podgląd wydruku/ Wydruk danych i wybrać opcję Szukaj…. a następnie wpisać opis wydruku.

Wyświetli się lista wydruków, które w nazwie mają ten opis z informacją z jakiego poziomu wydruk jest dostępny

Kilka uwag do wydruków:  

  • Świadectwo pracy (Crystal, xml) – okresy nieskładkowe – na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS do okresów nieskładkowych należą: wynagrodzenia chorobowe, zasiłki chorobowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne, nieobecności usprawiedliwione (kod świadczenia/przerwy 151) oraz inna nieobecność 350.W przypadku urlopu wychowawczego jako okres nieskładkowy będzie wykazywany ten, który wystąpił do 31.12.1998r. oraz urlop wychowawczy, który miał miejsce po 31.12.1998, jeśli wystąpił chociaż jeden miesiąc, w trakcie którego w wypłacie była zerowa podstawa składki emerytalnej.
  • Tylko standardowo zdefiniowana nieobecność służba wojskowa (kod 350) zostanie wydrukowana wyłącznie w pkt 7. świadectwa pracy. Nieobecność zdefiniowana przez użytkownika (nawet skopiowana ze standardowej) będzie wykazana w okresach nieskładkowych, a nie będzie jej w pkt. 7.
  • Wydruk Nieobecności RSA uwzględnia następujące „pozycje na deklaracji ZUS”: 111,112, 121, 122, 151, 152, 155, 350, 311, 312, 313, 314, 321, 322, 331, 332, 333, 334.
  • Nieobecności ZUS – warunki do wykazywania nieobecności na tym raporcie: wykazywane są wszystkie nieobecności, które w konfiguracji mają ustawiony typ nieobecności „zwolnienie ZUS”, wykazywane są również nieobecności, które w konfiguracji maja ustawiony typ nieobecności „usprawiedliwiona” i jednocześnie jedną z „pozycji na deklaracji ZUS”: 155, 311, 312, 313, 314, 321, 322, 331, 332, 333, 334.
  • Podsumowanie list płac wg deklaracji / wg okresu – nie wymaga zaznaczenia odpowiednich list. Ustawienia filtra na oknie list płac nie ma wpływu na ten wydruk – jedynym kryterium wykazywania wypłat jest wskazany w parametrach przed wydrukiem miesiąc deklaracji/okres wypłaty.  
  • W sytuacji, gdy na liście pracowników w filrze w polu Lista wskazana jest opcja Etaty z poziomu Podgląd wydruku/ Wydruk danych ukrywana jest gałąź ‘Lista pracowników’.
  • W przypadku wykonywania wydruków wykorzystujących zaznaczenia lub eksportu takiego wydruku do pliku, jeżeli na liście nie zaznaczono żadnych pozycji, wykonany wydruk uwzględni pozycję aktualnie podświetloną na liście.
  • Czy ten artykuł był pomocny?