1

Nie można wstawić wiersza zduplikowanego klucza w obiekcie CDN.Konta o unikatowym indeksie AccNumer. Wartość zduplikowanego klucza to (6, 240).

Informacja pojawia się, gdy wprowadzamy konto księgowe, o takim samym numerze, który już istnieje w bazie.