W jaki sposób podłączyć dodatkowe stanowisko do instalacji Comarch ERP Optima?

image_print
 1. Konfiguracja serwera do pracy sieciowej
  Konfiguracja serwera do pracy sieciowej polega na dodaniu odpowiednich wyjątków do zapory sieciowej Windows w celu umożliwienia połączeń sieciowych do serwera SQL. Można to zrobić automatycznie poprzez instalację na serwerze Menadżera Kluczy (patrz: W jaki sposób zainstalować Comarch ERP Menadżer Kluczy?)
 2. Podłączenie dodatkowego stanowiska
  a. Zainstalować Comarch ERP Optima na stanowisku (Więcej informacji na temat instalacji programu można znaleźć w Ulotce dostępnej na płycie programu w katalogu Dokumentacja lub w Internecie na stronie http://www.comarch.pl/erp/dla_klientow)
  b. Uruchomić program, który rozpocznie działanie od kreatora Przygotowanie do uruchomienia systemu.Na ekranie powitalnym Kreatora wciskamy przycisk Dalej.
  Kreator ten możemy również wywołać samodzielnie po uruchomieniu programu z menu System \ Konfiguruj połączenia (F12), lub klikając na ikonę bazy z zielonym plusem .
  c. Konfiguracja połączenia za pomocą kreatoraNa kolejnym ekranie Połączenie z serwerem w polu Serwer MS SQL podajemy nazwę serwera SQL, z którym chcemy się połączyć. Nazwa serwera podawana jest w konwencji nazwa_komputera\nazwa_instancji_bazy. Domyślnie Comarch ERP Optima tworzy instancję o nazwie OPTIMA (wcześniej CDN_OPTIMA).Jeżeli na serwerze ustawione jest hasło dla użytkownika SA inne niż domyślne, trzeba je wpisać w polu Hasło.W sposobie podłączenia do bazy konfiguracyjnej wybieramy opcję Utworzenia nowej lub podłączenia istniejącej bazy konfiguracyjnej.

  Na ekranie Nazwa konfiguracyjnej bazy danych z dostępnej listy wskazujemy bazę konfiguracyjną, z którą chcemy pracować.

  Na koniec zatwierdzamy podane dane wybierając przycisk Zakończ.

  Po wykonaniu powyższych czynności możemy przystąpić do logowania w bazie firmowej poprzez wybranie opcji z menu System \ Logowanie (F11) lub klikając na ikonę ludzika z kluczykiem  .

Czy ten artykuł był pomocny?