W jaki sposób robić zdjęcia/skany, aby zmaksymalizować poprawność rozpoznawania danych za pomocą usługi Comarch OCR?

Aby zmaksymalizować poprawność rozpoznawania danych za pomocą usługi Comarch OCR trzeba zwrócić uwagę na to, aby:

  • skan dokumentu/zdjęcie były dobrej jakości, zrobione przy dobrym oświetleniu,
  • skan dokumentu/zdjęcie były wykonane w pionie zgodnie z orientacją tekstu na dokumencie, możliwie bez przekrzywień,
  • na skanie dokumentu/zdjęciu były widoczne wszystkie informacje, w tym informacje na marginesie dokumentu (np. NIP, numer faktury) nie powinny być ucinane,
  • maksymalny rozmiar pliku możliwy do rozpoznania to 20 MB (w przypadku programu Comarch ERP Optima w wersji od 2019.5.1) lub 5MB (w przypadku programu Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2019.5.1),
  • maksymalny rozmiar pojedynczej strony to 5 MB,
  • maksymalna wielkość strony nie może przekroczyć 11,7×16,5 cali co odpowiada formatowi A3,
  • maksymalna rozdzielczość strony na zaczytywanym skanie nie może przekroczyć 20 mln pikseli,
  • skan dokumentu/zdjęcie muszą być w formacie pdf, jpg, jpeg, tiff lub png. W przypadku plików jpeg konieczny jest program Comarch ERP Optima w wersji od 2020.0.1